Inflyttning

Projektbyggda bostäder (inkl. småhus i projekt)

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Erika Knutsson

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26. januar 2021
Framsida inflyttning.jpg Framsida inflyttning.jpg
center 0 c-22TrueFalse
left -1 c-22TrueFalse
0

NKI för Sveriges bostadsutvecklare 2020 landar på imponerande höga 76 vid inflyttningsskedet. En förbättring med hela fyra poäng från året innan. Nu ska vi fördjupas oss i vad som ligger bakom den höga nöjdheten, d.v.s. vilka delar av företagens verksamhet som påverkar kundens nöjdhet i större eller mindre grad.


316
b-0TrueFalse

Vi kan konstatera att ökningen i kundnöjdhet under 2020 hänger samman med att köparna upplever en högre kvalitet. Många betyg höjdes redan under 2019 och nu har samtliga faktorer förbättras med ytterligare 3-4 poäng. Förklaringen är både förbättrad faktisk kvalitet men kanske också det undantagstillstånd som pandemin för med sig. Årets drivkraftsanalys visar att det framförallt är tre områden som driver kundnöjdheten och det fortsatta förbättringsarbetet ska främst koncentreras inom två av dessa, nämligen:  

  1. Pålitlighet – denna faktor har störst betydelse för kundnöjdheten. Ett mer pålitligt agerande innebär att löftet om en felfri bostad uppfylls samtidigt som det finns en kundfokuserad felhantering för de fel som kunden ändå upplever.                                                                                                                    
  2. Bostadskvalitet – har näst störst betydelse för nöjdheten och här är hantverksarbeten en ständig utmaning som också hänger samman med att kunden hittar fel i sin bostad.

Därutöver finns en tydlig styrka i branschen nämligen personalen - fin personlig service leder till nöjda kunder. 

Övriga områden – informationsmaterial, inredningsval samt området utanför bostaden är mindre viktiga för den totala nöjdheten.

1298
c-22TrueFalse
center 0 c-22TrueFalse
left -1 c-22TrueFalse

1. Pålitlighet "Kunden ser färre fel"

Betyget för felfri bostad är fortsatt lägst inom faktorn men nivån börjar bli riktigt bra efter en förbättring på hela fyra poäng. Detta talar för att många kunder upplever färre fel och brister. Samtidigt är köparna kanske mer förstående till att allt inte är helt klart p.g.a. rådande pandemi. Om det sistnämnda spelar in kan betyget sjunka framöver. Motsvarande utveckling och resonemang gäller även när fel ska rättas till. Här finns också risk för att företag har skjutit icke akut felhantering på framtiden vilket skapar ett "berg av fel". Samtidigt är det ju lättare att ta emot hantverkare när fler jobbar hemma så det är svårt att säga exakt vad som leder till vad. 

721
c-22TrueFalse
left -1 c-22TrueFalse

2. Bostaden "Bra, bättre och snart bäst"

Bostadskvaliteten får rekordhögt betyg i år! Alla aspekter av bostaden har fått högre betyg vilket är gynnsamt för kundnöjdheten. Förra året konstaterade vi att den negativa trenden gällande kvaliteten på utförda hantverksarbeten hade brutits. Lägre byggtakt sågs som en förklaring. Nu har omdömena blivit ännu bättre d.v.s. den inslagna trenden fortsätter och kvaliteten på hantverken i bostaden ligger därmed till grund för en allt högre nöjdhet. Den enda aspekten som endast förbättrats marginellt är lösningar för el, TV och IT.

581
c-22TrueFalse
left -1 c-22TrueFalse

3. Personalen "Har hjälpt kunden i en ovanlig tid"

Personalen har under många år gjort ett mycket värdefullt jobb för att kunderna ska bli nöjda! I år har betyget ökat ytterligare och vi kan konstatera att bemötandet är utmärkt och kunskapen och tillgängligheten är också god. Det är viktigt att berätta för personalen vilken viktig roll de har för NKI.

Under 2020 har branschen också blivit bättre på att leda kunden genom köpet d.v.s. att vara mer initiativtagande. För första gången är betygsnivån mycket bra så nu gäller det att ta vara på de lärdomar som har gjorts under 2020 då alla fått tänka om och nytt för att klara av en utmanande tid. Lyckas branschen bibehålla dessa fina betyg så kommer kundnöjdheten var stabilt hög över tid! 

 

750
c-22TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF