EXEMPELRAPPORT

Prognos för anläggning i Sverige

Vinter 2021/2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

16 februari 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

24. mai 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210524183610935.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210528103501956.jpg?maxwidth=2000
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211025144239839.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211025144239917.jpg?maxwidth=900
115
0

Två gånger per år publicerar Prognoscentret analyser och prognoser för anläggningsmarknaden som i sin tur består av sex delmarknader: •  Väg
 • Järnväg
 • Marin infrastruktur
 • Energi
 • Kommunalteknisk anläggning
 • Övrigt


Syftet med våra analyser är att erbjuda marknadens aktörer ett så nyanserat och välavvägt beslutsunderlag som möjligt. För att kunna precisera marknadsstorlekar och utvecklingstrender genomförs våra analyser utifrån en kombination av projektspecifik information och andra relevanta segmentspecifika källor. Våra bedömningar finns även tillgängliga som sifferunderlag i Excel.


Såhär läser du våra rapporter:

När du läser på skärm kan du navigera mellan olika kapitel genom att klicka på den svarta ringen med vita streck till höger på skärmen. Du kan även få ut mer information från en graf genom att föra muspekaren över grafen och i vissa grafer kan du filtrera på vilken information du vill ska visas, till exempel olika byggtyper. Vill du skriva ut rapporten rekommenderar vi pdf-versionen som finns att ladda ned på kundwebben.
944

1082
TrueFalsec-22
center 0 TrueFalsec-22
0

Marknaden för anläggningsrelaterade arbeten är i hög grad projektstyrd, men innefattar även underhåll, reparations- och kompletteringsarbeten som står för en betydande del av totalmarknaden.

 • Bearbetning av anläggningsprojekt görs avseende byggstart, produktionstid, geografi och fördelning på kategorier och underkategorier. 
 • Underlag hämtas bland annat från projektlistor hos Sverige Bygger men kompletteras också med information från SCB, Trafikverket, andra statliga verk och relevanta branschförbund. Vi genomför även en bedömning av den icke projektstyrda marknaden (service-, reparations- och underhållsarbeten) som adderas för att ge en så heltäckande bild som möjligt. 
 • Marknadsbedömningen innehåller vissa antaganden. Vi genomför t.ex. bedömningar av servicemarknadens storlek och geografiska fördelning baserat på hur det befintligt beståndet av infrastruktur ser ut tillsammans med estimerade nyckeltal för olika typer av service- och underhållsåtgärder. 
 • Definitionen av marknaden innehåller både projekt (nyinvestering) och drift och underhåll. För att ett projekt ska inkluderas som en del av anläggningsmarknaden ska anläggningsarbete vara en del av projektet. Vid exempelvis fiberinstallationer tas hela projektkostnaden med om det innebär att det grävs, men däremot inget om fiber dras i befintlig kanalisation.


Projektvärdet fördelas över bedömd projekttid för att på så vis kunna illustrera marknaden utifrån ett "investeringsperspektiv". Bedömningar görs även av sannolikheten för genomförande under prognosperioden.1741
TrueFalsec-22

Hur kommer anläggningsmarknaden utvecklas de kommande åren?

TYPE CAPTION HERE
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210524185831490.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210524185831490.jpg?maxwidth=2000
  TrueFalsec-22
  center 0 TrueFalsec-22
  0

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Observera att grafen ovan är ett exempel där alla värden är fiktiva.

  Fördelningen mellan nyinvestering och drift och underhåll

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
   

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Kommentar gällande segmentens utveckling

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Observera att grafen ovan är ett exempel där alla värden är fiktiva.

  3640

  3651
  TrueFalsec-22
  Kommersielt innhold fra Prognoscentret

  Utvecklingen på regional nivå

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  I tillhörande underlag i Excel inkluderas även en mer detaljerad regional analys där marknaden fördelas per segment och län. Vi kan även erbjuda ett underlag som är helt anpassat efter era behov och regioner.

  1180

  1566

  1602
  TrueFalsec-22

  Anläggningsprognos per segment

  TYPE CAPTION HERE
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210526115722240.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210526115722240.jpg?maxwidth=2000
   TrueFalsec-22
   0

   Klicka på bilden för respektive segment för en fördjupad prognos.

   67
   TrueFalsec-22

   Definitioner

   • I rapporten beskrivs marknadsstorleken i fasta priser. Fasta priser innebär att talen är justerade för prisökningar och förändringar mellan åren ska tolkas som volymändringar. För att få förväntad omsättningstillväxt måste förväntad prisökningstakt läggas på toppen av prognosen för volymtillväxten.
   • Marknaden fördelas på projekt och underhåll. Projekten kommer från projektlistor där en upphandling normalt sker. Det finns dock projekt/större nybyggnation eller ombyggnationer som inte upphandlas. Vi gör då en uppskattning av hur stor projektmarknaden är totalt. Även underhållsmarknaden beräknas baserat på nyckeltal och storleken på befintlig infrastrukturmassa.
   • Marknaden beskrivs utifrån hur mycket som produceras varje år, det vill säga investeringar /produktionsvärde. Det till skillnad från värdet av påbörjandet där hela projektvärdet räknas vi byggstart.
   • Fördelningen av marknaden i projektstorlekar bedöms enbart för nyinvesteringar (inte underhållsprojekt).
   1019
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211116101457019.jpg?maxwidth=2000https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211116101457019.jpg?maxwidth=900
   • ADD IMAGE

   0
   TrueFalsec-22
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
   Les også