Inflyttning

Styckebyggda småhus

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Erika Knutsson

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26. januar 2021
Framsida småhus.png Framsida småhus.png
center 0 c-22TrueTrue
left -1 c-22TrueTrue
0

NKI-värdet för Sveriges småhusleverantörer förbättras år efter och 2020 landade det på 72. Ett resultat som är att klassa som medelgod kundnöjdhet . Nu ska vi fördjupas oss i vad som driver och påverkar hur nöjd småhusköparen blir.

231
b-0TrueTrue

Liksom tidigare år kan vi konstatera att småhusköparna anser att kvaliteten på själva huset är mycket hög men det bidrar det inte så mycket till att göra dem nöjda. De har fått ett hus som de i hög grad själva har valt och utformat. Branschen gör klokt i att bibehålla den höga huskvaliteten eftersom en försämring troligtvis leder till ökad betydelse för nöjdheten men utöver det är det i dagsläget viktiga att prioritera:

1. Ett mer pålitligt agerande – Pålitlighet har absolut störst betydelse för kundnöjdheten och ska därför prioriteras i första hand. Betyget har förbättrats under 2020 vilket till stor del förklarar uppgången i NKI. Ett mer pålitligt agerande innebär bl.a. att hålla löftet om att leverera ett felfritt hus och att hantera de fel som kunden upplever på ett bra sätt. 

2. Bättre personlig service – Personalens arbete har stor betydelse för kundnöjdheten. Betyget på 75 är bra, +1 poäng, men branschen för projektbyggda bostäder visar att det går att leverera med ännu högre servicenivå då betyget där ligger på 82.

3. Högre kvalitet på hantverksarbeten – Branschens tredje prioriterade område är kvaliteten på hantverksarbeten och även här ser vi att nivån har höjts. Bristande hantverkskvalitet resulterar ofta i det kunden upplever som fel i sin bostad.

Övriga områden – informationsmaterial, trygghet i köpet samt möjlighet att utforma och utrusta huset enligt önskemål – är mindre viktiga för NKI.

1457
c-22TrueTrue
center 0 c-22TrueTrue
left -1 c-22TrueTrue

1. Pålitlighet "Färre fel och bättre tidhållning"

Småhusköparna upplever något färre fel i huset under 2020 jämfört med tidigare år men inom detta område finns fortsatt förbättringspotential. Även vilja och erkänna och rätta till bristerna skulle kunna vara bättre. Genom väl fungerande processer för felhantering kommer branschen med största sannolikhet även upplevas som ännu bättre på att hålla sina löften.

Branschen är bra på att hålla uppsatta tidsramar och under 2020 ser vi att betyget har förbättrats ytterligare. Det är viktigt att fortsätta leverera i tid eftersom det är en s.k. hygienfaktor och riskerar att skapa missnöje om man misslyckas.

661
c-22TrueTrue

2. Personal "Var proaktiv - ligg steget före kunden"

Den personliga servicen får ett högt och bra betyg av kunderna, framför allt är det personalens bemötande som drar upp betyget. När det gäller att vara förutseende och initiativtagande är dock prestationen bara just godkänd. Här kan det vara intressant att jämföra med motsvarande värde för projektbyggda bostäder vilket i år landar på 78. Genom att vara mer synliga och leda kunderna genom köp- och byggprocessen skulle upplevelsen av den personliga servicen och därmed nöjdheten kunna förbättras.

 

551
c-22TrueTrue

3. Utförda arbeten "Första intrycket är viktigt"

Kunderna anser att husets grundläggande utseende och funktioner är toppen, vilket kan utläsas av det mycket höga betyget för faktorn huset

När det gäller kvaliteten på de utförda arbetena finns det dock förbättringspotential. Företagen behöver säkerställa att hantverkarna lämnar huset i toppskick både in- och utvändigt. Även intrycket vid inflyttningstillfället är viktigt. Ett välstädat hus, en välkomstgåva eller kanske en timmes hantverkshjälp kan bidra till högre nöjdhet.

534
c-22TrueTrue
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF