Det kunden säger är viktigast är inte alltid viktigast

Man skulle kunna tro att det enklaste sättet att få reda på vad människor värdesätter, prioriterar och önskar är att ställa en direkt fråga.

Skrivet Av Prognoscentret

Svenska folkets drömkök

I tidigare undersökningar har vi kunnat visa att köket är helt avgörande när vi värderar en bostads attraktivitet. Nu har vi gjort en djupdykning i svenska folkets köksdrömmar.

Skrivet Av Erika Knutsson

En guide till Net Promoter Score (NPS)

En guide till hur man mäter NPS, när det är ett bra mått och när andra metoder är bättre lämpade.

Skrivet Av Erika Knutsson

Nöjdare bostadsköpare i spåren av coronapandemin

Nöjdheten bland köpare av nyproduktion är högre än någonsin, och mycket tyder på att det har ett direkt samband med pandemin.

Skrivet Av Prognoscentret

Europas byggmarknad – fortfarande långt kvar till normaltillstånd

Nya prognoser från Euroconstruct visar på en svagt tilltagande optimism inom den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Skrivet Av Prognoscentret

Förändrade renoveringsbeteenden bland hushållen under pandemin

Vi har undersökt om de svenska hushållen har ändrat sina beteendemönster när det kommer till renoveringar i hemmet och inköp av byggvaror till följ av coronapandemin. Resultaten är tydliga – svenskarna renoverar i större utsträckning, utför en större del av arbetet själva och handlar mer online jämfört med innan pandemin

Skrivet Av Prognoscentret