Svenska folkets drömkök

I tidigare undersökningar har vi kunnat visa att köket är helt avgörande när vi värderar en bostads attraktivitet. Nu har vi gjort en djupdykning i svenska folkets köksdrömmar.

Skrivet Av Erika Knutsson

Tre nycklar till hög kommunal lojalitet

Ur ett kommunperspektiv pågår en ständig jakt på invånare som kan generera skatteintäkter som i sin tur skapar förutsättningar för en god utveckling i kommunen. Det är viktigt med invånare som väljer att stanna i kommunen vid byte av bostad. I den här artikeln försöker vi klarlägga huruvida kommuner som ligger i topp respektive i botten avseende inomkommunala flyttar utmärker sig på något sätt.

Skrivet Av Prognoscentret

Utförsäljningen av allmännyttan spär på bostadsbristen

Utförsäljningen av allmännyttan ökar igen. I bästa fall används pengarna för att bygga nytt men försäljningen orsakar ändå en fördyrning av bostadsutbudet. Detta stänger effektivt ute den allt större andelen hushåll med låga inkomster. Är det dags att släppa stigmatiseringen kring social housing och bygga riktat mot dem som behöver det mest?

Skrivet Av Prognoscentret

Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talets byggboom?

Trots de bästa intentioner gjordes det misstag vid byggandet av miljonprogrammet. Idag går bostadsbyggandet på högvarv igen. Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talet?

Skrivet Av Prognoscentret

Bostadprisuppgången bruten, men kommer priserna att falla?

Tre grundläggande faktorer förklarar prisutvecklingen under de senaste tjugo åren.

Skrivet Av Prognoscentret

Hur stort är problemet med spekulationsköp och ökat bostadsutbud?

Med ett färdigställande där allt fler lägenheter köpts på spekulation kan dock priserna påverkas mer under det närmsta året än vad vi tidigare bedömt.

Skrivet Av Prognoscentret