Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talets byggboom?

Trots de bästa intentioner gjordes det misstag vid byggandet av miljonprogrammet. Idag går bostadsbyggandet på högvarv igen. Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talet?

Skrivet Av Prognoscentret

Bostadprisuppgången bruten, men kommer priserna att falla?

Tre grundläggande faktorer förklarar prisutvecklingen under de senaste tjugo åren.

Skrivet Av Prognoscentret

Hur stort är problemet med spekulationsköp och ökat bostadsutbud?

Med ett färdigställande där allt fler lägenheter köpts på spekulation kan dock priserna påverkas mer under det närmsta året än vad vi tidigare bedömt.

Skrivet Av Prognoscentret

Varför byggs det inte fler småhus?

I samband med finanskrisen minskade påbörjandet av bostäder i Norden för att nå en bottennotering 2009. Sedan dess har byggandet av lägenheter i flerbostadshus fyrdubblats från 30 000 till 120 000 under 2017. Småhusbyggandet å andra sidan har endast ökat med 30 procent. Hur kommer det sig?

Skrivet Av Prognoscentret

Bostadsbyggandet måste stabiliseras för att kunna utvecklas

Byggbranschens produktivitetsutveckling har länge varit svag i jämförelse med övriga industrin. Mycket av den kritik som framförs är motiverad men det finns även naturliga förklaringar.

Skrivet Av Prognoscentret

Är en minskad bostadssegregation bara en naiv dröm?

Alla politiska partier har en ambition att minska bostadssegregationen även om man har olika syn på hur det ska gå till. Frågan är om framtidens arbetsmarknad kommer att göra det omöjligt att minska bostadssegregationen.

Skrivet Av Prognoscentret