Osäkert läge för Europas byggmarknader

Trots det osäkra världsläget som orsakar en betydande avmattning i byggaktiviteten visar Euroconstructs senaste prognos att en måttlig ökning i byggaktiviteten är att vänta under kommande år.

Skrivet Av Prognoscentret

Fler sjukhus till följd av corona – ett politiskt spel?

I genomsnitt har 100 000 kvadratmeter vårdbyggnader påbörjats under de senaste fem åren, vilket är lågt i förhållande till det historiska genomsnittet.

Skrivet Av Prognoscentret

Kommer den urbana livsstilen att förbli idealet?

På kort och medellång sikt kommer flyttströmmarna att fortsätta gå mot storstäderna, men förändringar i boendepreferenser, arbetsmarknad och teknisk utveckling kan i det långa perspektivet skapa helt andra förutsättningar för Sveriges byggare.

Skrivet Av Prognoscentret

Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talets byggboom?

Trots de bästa intentioner gjordes det misstag vid byggandet av miljonprogrammet. Idag går bostadsbyggandet på högvarv igen. Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talet?

Skrivet Av Prognoscentret

Bostadprisuppgången bruten, men kommer priserna att falla?

Tre grundläggande faktorer förklarar prisutvecklingen under de senaste tjugo åren.

Skrivet Av Prognoscentret

Hur stort är problemet med spekulationsköp och ökat bostadsutbud?

Med ett färdigställande där allt fler lägenheter köpts på spekulation kan dock priserna påverkas mer under det närmsta året än vad vi tidigare bedömt.

Skrivet Av Prognoscentret