115

"Årets nöjdaste kunder" - alla vinnare genom tiderna

Bostadsutvecklarna och småhustillverkarna som placerat sig högst på prispallen
sedan NKI-mätningens början.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

8 november 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

8 november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221110092547431.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221110092547431.png?maxwidth=900
0


I mer än tio år har Prognoscentret mätt kundnöjdhet åt landets bostadsutvecklare och sedan 2017 också för småhusbranschens aktörer. I den här bloggen hittar du alla företag som vunnit utmärkelsen sedan mätningens start. 


2009 var året då Prognoscentret började mäta NKI för landets bostadsutvecklare. Då deltog en handfull företag. Sedan dess har mätningen vuxit och omfattar idag 39 företag. 2017 startade systerundersökningen för småhusbranschen, som idag har 18 medverkande företag. 

Sammanlagt når undersökningarna cirka 80 % av alla hushåll som köpt en nyproducerad bostad under ett år. Det betyder att vi årligen skickar ut tiotusentals enkäter till nyblivna bostadsägare. 2022 räknar vi med att ha skickat ut närmare

34 000 enkäter. I enkäten får köparna besvara mängder av frågor kring köpupplevelsen, förväntningar samt olika kvalitetsaspekter (t.ex. personal och bostadens kvalitet). 


I februari varje år anordnas NKI-seminariet. Då avslöjar Prognoscentret vilka företag och projekt som har de nöjdaste kunderna. Vilka 2022 års vinnare blir får du veta den 9:e februari 2023 då nästa seminarium går av stapeln.  Nedan kan du läsa mer om vilka företag som tidigare vunnit utmärkelsen och hur de båda branscherna presterat genom tiderna.

Vinnare bland bostadsutvecklarna (NKI-värdet i parentes)

2021 Besqab, BoKlok, Peab (79)
2020 BoKlok, Riksbyggen (79)
2019 Bovieran (81)

2018 BoKlok, JM (76)

2017 BoKlok (79)

2016 HSB Bostad (79)

2015 Besqab (81)

2014 JM (78)

2013 JM (77)

Bostadsutvecklarnas branschvärde genom tiderna

Vi kan konstatera att bostadsköparna blev allt mindre nöjda efter 2015 då bostadsbyggandet under några år låg på rekordhöga nivåer. Den höga produktionstakten gjorde att köparna upplevde att kvaliteten i det som levererades blev lägre. 2018 infördes dessutom skärpta kreditrestriktioner vilket drabbade många bolånetagare och pressade bostadspriserna nedåt. Bostadsköparna upplevde då inte längre att de gjort en bra affär vilket bidrog till att dämpa nöjdheten ytterligare.     

Under pandemiåren 2020-2021 steg nöjdheten istället kraftigt. De kraftiga prisuppgångarna till följd av hushållens utökade konsumtionsutrymme och förstärkta fokus på boendet gav nöjdheten en skjuts uppåt. 


Vinnare bland småhustillverkarna (NKI-värdet i parentes)

2021 BraHus (80)

2020 SmålandsVillan, Eksjöhus (79)  

2019 BraHus (80)

2018 Älvsbyhus (71)

Småhustillverkarnas branschvärde genom tiderna

Bland småhusaktörerna kan vi se en stabil uppgång i NKI sedan mätningens start. Utvecklingen beror på att skillnaden i nöjdhet mellan olika aktörer har minskat eftersom lägstanivån i branschen höjts. Småhusköpare idag löper alltså mindre risk att bli missnöjda än tidigare.

Om NKI

Nöjd kund index är en sammanvägning av tre frågor:

 1. Hur nöjd är du med företaget totalt sett?

 2. I vilken utsträckning har företaget uppfyllt dina förväntningar?

 3. Hur nära eller långt ifrån ett ideal har företaget varit?

Svaren anges på en tiogradig skala som räknas om till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 motsvarar en medelgod kundnöjdhet.   

Läs mer om Prognoscentrets NKI-undersökningar här.

 


3524
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også