115

BoByggarBarometern juni 2023

Panelen där landets bostadsbyggare bedömer framtiden för nyproduktionen.

Type something

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

7 augusti 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

7 augusti 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231002103711955.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231002103701158.png?maxwidth=900
0

Resultaten från Prognoscentrets allra första BoByggarBarometer visar att landets bostadsbyggare har en mycket negativ syn på utvecklingen under det tredje kvartalet. När det gäller det egna företaget är förväntningarna dock något mer positiva jämfört med hur man tror att det går för branschen som helhet. 

BoByggarBarometern i juni visar att det även fortsättningsvis finns stora utmaningar för såväl bostadsutvecklare som småhusleverantörer. Hälften av alla tillfrågade tror att den låga försäljningstakten kommer att bestå i det egna företaget även under det tredje kvartalet, och en tredjedel tror att försäljningen kommer sjunka ytterligare. Bilden blir ännu mer negativ när branschen som helhet bedöms då hälften av alla svarande gör bedömningen att försäljningstakten kommer försämras ytterligare. Företagen har alltså en något mer positiv syn på det egna företagets utsikter under det innevarande kvartalet.


Den negativa bilden blir ännu tydligare när vi beaktar utvecklingen av antalet byggstarter. Nio av tio tror på sjunkande byggstarter i branschen under tredje kvartalet, varav en klar majoritet förväntar sig kraftigt sjunkande antal byggstarter. Även när det gäller byggstarter har man en mer positiv bild av det egna företaget, andelen väldigt pessimistiska utgör då 58 procent.Även företagens rekryteringsbehov undersöktes och inte helt oväntat tror de flesta att antalet anställda i branschen kommer att minska. Inom detta område är skillnaden ännu större mellan bedömningen av det egna företagets och branschens framtidsutsikter. Hälften av alla tror att antalet anställda i det egna företaget kommer vara oförändrat samtidigt som endast fyra procent tror att antalet anställda i branschen förblir konstant mellan andra och tredje kvartalet. Kanske tyder bedömningen av det egna företaget att utvecklingen inte behöver bli fullt så negativ.

Undersökningen genomfördes i juni 2023 och hade en svarsfrekvens på 63 procent. Åtta av tio arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare.

Resultat från BoByggarBarometern*

Hur tror du att försäljningen av nyproducerade bostäder kommer att utvecklas under det kommande kvartalet? 1= minska mycket 4= oförändrat  7= öka mycket


Hur bedömer du att antalet byggstarter kommer att utvecklas under det kommande kvartalet? 1=minska mycket 4=oförändrat 7=öka mycket


Hur bedömer du att antalet anställda kommer att förändas under det kommande kvartalet? 1=minska mycket 4=oförändrat 7=öka mycket


*Vet ej-svar redovisas inte i tabellerna.

Om BoByggarBarometern

Prognoscentrets BoByggarBarometer bygger på en enkätundersökning bland 120 beslutsfattare hos landets bostadsutvecklare och småhusföretag. Personerna har besvarat frågor om den förväntade försäljningstakten, antalet byggstarter och rekryteringsbehovet under det kommande kvartalet - både för det egna företaget och för branschen som helhet. Undersökningen kommer att genomföras kvartalsvis och syftet är att kunna ge en tidig indikation på vart branschen är på väg.

Har du frågor om BoByggarBarometern? 

Kontakta gärna Magnus Olsson på mo@prognoscentret.se eller 070 724 99 26.

4367
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også