115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.
April 2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26. april 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220426134417651.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220426134417651.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

Enligt SCBs senaste statistik över påbörjade bostäder i Sverige, var antalet i februari runt 1 200 färre än samma månad 2021. Det är minskningen i antalet påbörjade flerbostadshus som drar ned den totala byggtakten. Antalet påbörjade småhus ökade däremot i februari (+37 procent). Slår vi ihop årets första två månader och jämför med föregående år ser vi att det påbörjats 30 procent fler småhus. 

Statistik antal påbörjade bostäder

Februari 2022


Procentuell

förändring
feb 2022/2021

Förändring i antal
feb 2022/2021


Totalt

4 719

-20%

-1 184

Flerbostadshus

3 444

-31%

-1 532

Småhus1 275+37%+347

Den totala ytan beviljade bygglov för bostäder (kvm) ökade med 26 procent i februari jämfört med samma månad i fjol. Totalt beviljades bygglovsansökningar motsvarande en area om cirka 684 000 kvm under månaden.  


Lokaler  

I februari beviljades lokalbyggnader motsvarande en area om 481 000 kvm, vilket innebär att beviljandetakten för lokaler är fortsatt mycket högt. I februari var ytan beviljade bygglov 30 procent högre än samma månad föregående år. När vi tittar på årets första två månader ser vi att det har beviljats 60 procent mer lokalyta än under januari och februari 2021, och hela 165 procent mer än under samma månader 2020.

Övrig marknadsstatistik


Omsättningen av bostäder

Omsättningen av bostadsrätter är fortsatt hög. I mars såldes 12 279 lägenheter. Under det första kvartalet såldes 32 100 bostadsrätter (rullande 3 månader) vilket är en ökning på 17 procent jämfört med samma period 2021.  

 
I mars såldes 5 215 småhus, en ökning om 14 procent jämfört med samma månad 2021, och en ökning om 30 procent jämfört februari i år. Så många småhus har inte sålts under mars månad sedan 2012.  

 

Utbudet av bostäder

I mars låg utbudet av lägenheter på Hemnet i nivå med samma månad förra året, och 14 procent högre än februari. Det totala utbudet av lägenheter var cirka 20 000. 

I mars låg det totala utbudet av småhus på cirka 9 300 vilket är 11 procent högre jämfört med samma månad 2021, och 25 procent högre jämfört med februari.

 

Bostadspriserna

Under mars steg priserna på bostadsrätter i riket med 2 procent jämfört med månaden innan, och med 7,3 procent på 12 månader. Under månaden ökade priserna mest i Skåne län (1,84 procent) och minst i Stockholms län (0,93 procent). Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna dock stigit kraftigast i Stockholms län (+7,4 procent).  

 


Priserna på småhus steg med 9 procent i mars jämfört med samma månad 2021. Jämfört med februari ökade priserna i landet med 2 procent. Kraftigast ökning uppmättes i Jämtlands län.     


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.

Statistiken kommer från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunderfinns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

Läs tidigare publicerade Byggtrender här.

4658
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også