115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga sammanfattning av bygg- och bostadsmarknaden.
Februari 2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

25. april 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

25. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220425085643553.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220425085643553.png?maxwidth=900
0


Byggstatistik

Påbörjade bostäder  

Påbörjandestatistiken för det fjärde kvartalet 2021 har nu kommit in och vi kan  konstatera att det på helåret påbörjades 19 procent fler bostäder i Sverige jämfört med  2020. Totalt påbörjades nästan 66.000 nya bostäder vilket är cirka 11.000 fler jämfört  2020.  I det fjärde kvartalet 2021 påbörjades cirka 16.000 nya bostäder, cirka 5 procent fler  jämfört samma kvartal 2020.


Byggstarterna för småhus ökade med nästan 5 procent i det fjärde kvartalet 2021  jämfört med i fjol. På helåret ser vi en ökning på nära 21 procent jämfört med året  innan. När vi tittar på den regionala förändringen så utmärker sig Gotland med den  högsta procentuella ökningen i det fjärde kvartalet jämfört 2020. Endast i  Östergötlands län och Kronobergs län är utvecklingen negativ sett till helåret.  

I det fjärde kvartalet 2021 påbörjades 13 027 lägenheter vilket motsvarar en ökning  på 5 procent jämfört samma period förra året. På helåret påbörjades nära 20 procent  fler lägenheter jämfört året innan.

 

Beviljade bygglov

Den totala ytan beviljade bygglov (kvm) för bostäder ökade på helåret 2021 med 22 procent jämfört året innan. I december 2021 ökade byggloven med nära 62 procent jämfört med samma månad 2020. 


Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostäder

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i december till 30.300, vilket är i linje med det utfall vi såg i december 2020. På helåret gick omsättningen av bostadsrätter upp med 11 procent jämfört med 2020.   

Antalet småhusförsäljningar uppgick i december till cirka 5400 vilket är 3 procent lägre än under samma månad 2020. I det sista kvartalet 2021 var omsättningen cirka 2 procent lägre än under samma kvartal under fjolåret. På helåret ökade dock antalet försäljningar med 5,7 procent jämfört 2020.

Utbudet av bostäder


 I januari minskade utbudet av lägenheter i Sverige med 3 procent jämfört samma månad 2021, men ökade däremot med 19 procent jämfört med månaden innan.     

Utbudet av småhus ökade med 3 procent i januari jämfört månaden innan, och med 7 procent på 12 månader.

Bostadspriserna

 
 Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) steg med 5,4 procent i december 2021 jämfört samma månad förra året. Starkast prisutveckling bland storstadsregionerna är Skåne med en pristillväxt på 6,3%. I Västra Götaland steg priserna med 4,3 procent och i Stockholmsregionen med 4,7 procent jämfört december 2020.   

I månadstakt har priserna stått stilla eller varit svagt negativ i samtliga regioner.   

I januari steg priserna på småhus med 7 procent jämfört samma period förra året. Kraftigast pristillväxt uppmäts i Södermanland och Gotland, med en tillväxt på 16 resp. 14 procent i februari jämfört samma period 2021.


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering av bygg- och bostadsmarknaden i Sverige. Statistiken kommer från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets abonnenter av byggmarknadsprognoser finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

Läs tidigare publicerade Byggtrender här

4492
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også