115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

28 april 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26 april 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426131106157.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426131106157.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik


Bostäder

Den senaste byggstatistiken omfattar februari månad och visar på en fortsatt kraftig nedgång i bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostäder uppgick totalt till strax under 3 000 vilket motsvarar en minskning med nära 40 procent jämfört med samma månad förra året. 

Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick under månaden till 2 300 och antalet småhus till cirka 650 vilket är en minskning med 38 resp. 42 procent jämfört med i fjol. 


Påbörjade bostäder

Februari 2023

Förändring procent (feb 2023/feb 2022)

Förändring antal
  (feb 2023/feb 2022)

Totalt

2 948

-39

-1 881

Flerbostadshus

2 294


-38


-1 414

Småhus

654


-42


-467

Under februari månad beviljades bygglov för bostäder motsvarande 217 000 kvm vilket är en minskning om cirka 446 000 kvm, eller motsvarande 67 procent jämfört med i februari 2022.    

Lokaler 

Beviljade bygglov för lokaler ökade under månaden med 20 procent jämfört med i februari föregående år. Totalt beviljades lokaler motsvarande en area om cirka 578 000 kvm, vilket också är avsevärt högre än februari 2021 då det beviljades 371 000 kvm lokaler. Totalt under årets första två månader har det beviljats lokaler motsvarande en area om nästa 1 000 000 kvm vilket är en ökning om 9 procent jämfört med samma period 2022.  

Övrig marknadsstatistik


Omsättningen av bostadsrätter         

Under mars månad genomfördes totalt 8 500 bostadsrättsförsäljningar i landet, vilket är en nedgång på omkring 32 procent vid jämförelse med i fjol. Däremot så ökade de med omkring 4 procent jämfört med föregående månad. Den historiska nivån för mars månad sedan 2013 ligger i genomsnitt på 9 800 omsatta bostäder. 


Omsättningen av småhus 

Småhusförsäljningarna i landet uppgick i mars till drygt 4 300, en ökning om 5 procent jämfört med samma månad 2022 och en ökning om 24 procent jämfört med februari.  

Utbudet av bostäder

Utbudet av lägenheter på Hemnet ökade med 7 procent jämfört med februari och med 14 procent jämfört med samma månad i fjol. Totalt uppgick utbudet till cirka 22 700.   

Även småhusutbudet gick upp, med 11 procent jämfört med månaden innan och med 37 procent jämfört med samma månad 2022. Totalt uppgick utbudet till drygt 12 700.   


Bostadspriserna  

Bostadsrätter

För riket som helhet ökade priserna på månadsbasis med 1 procent i mars. Jämfört med mars 2022 sjönk priserna med 10,3 procent.
Bland de tre storstadsområdena sjönk priserna endast i Skåne län, men då endast marginellt, med 0,1 procent jämfört med månaden innan. Över 12 månader har priserna sjunkit med 11,1 procent. 

I Stockholm ökade priserna med 1,1 procent jämfört med februari men har minskat med 9 procent över en 12-månadersperiod. I Västra Götaland var ökningen 1 procent på månadsbasis men minskade med 12,4 över 12 månader.   

Småhus

Småhuspriserna i hela landet har under den senaste 12-månadersperioden sjunkit med 8,1 procent. Jämfört med februari ökade de med 1,1 procent. 

Under de senaste 12 månaderna har priserna gått upp i 3 län och ned i 18. Jämfört med månaden innan har priserna gått ned i 11 län och upp i 10. I Blekinge hittar vi den största nedgången på 9,1 procent och den högsta uppgången hittar vi i Kalmar med 8,7 procent. 


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

11177
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også