115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Augusti 2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

30 augusti 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

29 augusti 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220829122012750.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220829122012750.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

Enligt den senaste statistiken över påbörjade bostäder i Sverige uppgick antalet i juni månad till 5 500. Det är en minskning med 24 procent jämfört med samma månad förra året. I antal utgör det en minskning med 1 725 bostäder. Statistiken för hela andra kvartalet visar att det hittills i år påbörjats 32 600 nya bostäder vilket är drygt 3 000 färre jämfört med de två första kvartalen 2021.

Antal påbörjade bostäderJuni 2022
Procentuell förändring juni 2022 jfrt 2021
Förändring i antal juni 2022 jfrt 2021
Totalt5 525-24-1 725
Flerbostadshus4 150-29-1 735
Småhus1 375+1+10


I juni beviljades bygglov motsvarande en area om 759 000 kvm bostäder. Det är en minskning med 167 000 kvm, eller 18 procent jämfört med i fjol. Sett till hela andra kvartalet i år beviljades en yta om cirka 2 240 000 kvm bostäder, att jämföra med andra kvartalet 2021 då 2 400 000 kvm beviljades.

Lokaler  

I juni beviljades lokalbyggnader motsvarande en yta om cirka 606 000 kvm, en minskning med 84 000 kvm jämfört med samma månad i fjol. Från januari till juni i år har det beviljats 22 procent mer lokalyta jämfört med 2021. Större delen av årets ökning kan tillskrivas årets första månader. I andra kvartalet dämpades beviljandetalen avsevärt. 


Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostäder

Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk bostadsrättsförsäljningarna i juli månad, och ligger nu strax under nivån före pandemin (juli 2019). Antalet omsatta lägenheter uppgick i juli till 5 900, att jämföra med 7 300 försäljningar i juli 2021.

I juli månad såldes drygt 2 000 småhus i landet, en minskning med 66 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med i juli 2021 är minskningen markant. Drygt 4 000 fler småhus omsattes då.

Utbudet av bostäder

Det totala utbudet av bostadsrätter på Hemnet uppgick i juli till nära 20 000. Det är 27 procent fler jämfört med samma månad förra året. Jämfört med i juni sjönk utbudet med 15 procent.

 
 
I juli ökade utbudet av småhus på Hemnet med 33 procent jämfört med juli 2021, men minskade jämfört med månaden innan (-21 procent). Antalet objekt till salu uppgick i juli till cirka 12 000 (9 100 i juli 2021).

Bostadspriserna

I juli sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 3,0 procent jämfört med månaden innan. Jämfört med samma månad 2021 var prisfallet 5,0 procent.

Kraftigast sjönk priserna i Stockholm (- 4,0 procent) medan prisfallet var betydligt mildare i Skåneregionen (-1,0 procent). I Västra Götaland minskade priserna i juli med 2,8 procent. 

Prisutvecklingen på småhus sjönk marginellt i juli jämfört med månaden innan (-0,3 procent). Jämfört med samma månad i fjol ökade dock småhuspriserna med 4,7 procent sett till hela Sverige. 

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.

Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben

Läs tidigare publicerade Byggtrender här


4381
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også