115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

December 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

2 januari 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230102094746294.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230102094746294.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

I oktober påbörjades drygt 2 900 bostäder i Sverige vilket nästan är en halvering jämfört med samma månad 2021. Från januari till och med oktober 2022 påbörjades cirka 49 200 bostäder, att jämföra med 54 200 under samma period året innan, vilket motsvarar en nedgång med omkring 9 procent. 

I oktober landade antalet påbörjade flerbostadshus på cirka 2 000, vilket är mer än en halvering jämfört med samma månad 2021. Från januari till och med oktober uppgick antalet påbörjade flerbostadshus till drygt 38 200, en minskning med omkring 4 000 flerbostadshus eller 9 procent jämfört med samma period 2021 – nivån är dock fortsatt högre än de 35 600 som uppmättes under samma period 2020.

Cirka 900 småhus påbörjades i oktober vilket är en minskning med 30 procent jämfört med samma månad 2021. Sammanlagt under perioden januari till och med oktober 2022 påbörjades nästan 11 000 småhus, vilket även det representerar en minskning med 9 procent jämfört samma period 2021. Nivån är dock högre än under 2020 då antalet låg på omkring 9 100.  


Påbörjade bostäder

Oktober 2022
(antal)
Förändring     okt2022/okt 2021 (procent)
Förändring okt2022/okt2021     (antal)

Totalt

2 913-49-2 754

Flerbostadshus

1 995-54-2 359

Småhus

918-30-395

I oktober beviljades nya bostäder motsvarande en yta om cirka 429 000 kvm. Det är en minskning med drygt 220 000 kvm eller 34 procent jämfört med samma månad 2021. Under perioden januari till och med oktober 2022 beviljades drygt 5 680 000 kvm yta bostäder, en minskning med cirka 900 000 kvm jämfört med samma period 2021 (-14 procent).    

Lokaler

Bortsett från ett starkt första kvartal och en stark augustimånad uppvisade resterande månader under 2022 (fram till och med oktober) negativa tal gällande beviljandet av nya lokaler (i kvm). I oktober beviljades drygt 370 000 kvm nya lokaler, en minskning med 34 procent jämfört med samma månad 2021. 


Under perioden januari till och med oktober 2022 beviljades totalt 4 600 000 kvm ny lokalyta. Till följd av årets starka inledande månader blir förändringen inte negativ  vid jämförelse med samma period 2021 utan hamnar på +/- 0 procent. 


Övrig marknadsstatistik 

Omsättningen av bostäder

Omsättningsstatistiken från november visar att bostadsrättsförsäljningarna i landet minskade med 8 procent jämfört med i oktober och landade på cirka 8 100. Vid jämförelse med november 2021 var nedgången 27 procent. Under de elva första månaderna 2022, visar tio av dessa på en nedgång jämfört med motsvarande period under 2021, med en genomsnittlig nedgång på 16 procent.


Antalet sålda småhus i november uppgick till cirka 3 500, en minskning med 20 procent jämfört med månaden innan. Jämför vi med samma månad 2021 var nedgången 35 procent. I tidsserien från 2001 till och med 2022, så är antalet under november 2022 det lägsta för november månad.


 

Utbudet av bostäder

Utbudet av lägenheter på Hemnet uppgick i november till nästan 24 000, en ökning med 26 procent jämfört med samma månad 2021, men en minskning med 8 procent jämfört med oktober 2022.


Utbudet av småhus ökade under månaden med 60 procent jämfört med november 2021, men var 10 procent lägre jämfört med oktober 2022. Totalt var utbudet av småhus under månaden cirka 14 300.    


Bostadspriserna


Bostadsrätter

I november sjönk lägenhetspriserna i landet marginellt jämfört med månaden innan (-0,3 procent). Jämfört med november 2021 var minskningen 7,4 procent. 

Om vi tittar på de tre storstadsregionerna så sjönk priserna mest i Västra Götalands län, där priserna mellan oktober och november sjönk med 1,4 procent. Följt av Skåne län med en nedgång på 1,1 procent och Stockholms län med en nedgång på 0,1 procent.

Sett över ett år och i jämförelse med november 2021 så är ordningen samma, där Västra Götalands län toppar med en nedgång på 10,5 procent, följt av Skåne län med 6,8 procent och Stockholms län med 6,7 procent.

 

Småhus

För perioden som uppmättes i november minskade småhuspriserna i landet med 4,6 procent jämfört med perioden innan, och minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Vid jämförelse av den senaste mätperioden med motsvarande period under 2021 så har endast 7 av 21 län visat på en nedgång. På lite kortare sikt är dock trenden tydligare och 14 av de 21 länen visar på en nedgång mellan de två senaste mätperioderna. Här visas den högsta nedgången finnas i Dalarnas län med 8,4 procent, Gotlands län med 7,5 procent och Stockholms län med 7,3 procent. 


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender här för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här


12767
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også