115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

4 januari 2024
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

4 januari 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240104104003453.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240104104003453.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik


Bostäder

Den senaste byggstatistiken omfattar oktober 2023 och visar att antalet påbörjade bostäder uppgick till cirka 1 910, ett tapp med 51 procent jämfört med samma månad året innan. Sammanlagt påbörjades drygt 23 200 bostäder från januari till oktober, en minskning med 54 procent jämfört med samma period föregående år. 


Antalet påbörjade lägenheter resp. småhus uppgick till 1 450 resp. 460 vilket motsvarar en nedgång om 49 resp. 56 procent för månaden jämfört med året innan.


Under perioden januari till oktober hade det påbörjats omkring 17 700 lägenheter och 5 500 småhus, vilket motsvarar nedgångar på 55 procent för lägenheter och 52 procent för småhus jämfört med samma period föregående år.

Påbörjade bostäder

Oktober 2023

Förändring procent
(okt 2023/okt 2022)

Förändring antal
(okt 2023/okt 2022)

Totalt

1 910

-51

-2 000

Lägenheter

1 450

-49

-1 420

Småhus

460

-56

-580

Beviljade bygglov för bostäder uppgick i oktober till cirka 380 000 kvm, vilket är en nedgång på 28 procent jämfört med föregående år. Under perioden januari till oktober beviljades bygglov motsvarande drygt 2,9 miljoner kvm, en halvering jämfört med samma period 2022. 


Lokaler

Den sammanlagda arean beviljade bygglov för lokaler uppgick i oktober till 485 000 kvm, en ökning med 60 procent jämfört med föregående år. Per oktober hade det beviljats nära 4,1 miljoner kvm lokaler, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2022.   

Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostadsrätter

Den senaste statistiken för omsättningen av bostadsrätter omfattar november 2023. Under månaden såldes cirka 7 700 lägenheter, vilket är 13 procent färre än månaden innan och 8 procent färre än samma månad 2022. Det historiska genomsnittet för månaden sedan 2013 ligger på cirka 9 300.   


Omsättningen av småhus

Omsättningen av småhus uppgick till 4 200 i november, en ökning med 2 procent jämfört med månaden innan och minskning med 2 procent jämfört samma period föregående år.  Det historiska genomsnittet för månaden sedan 2013 ligger på omkring 5 000 småhus.

Utbudet av bostäder

Hemnets senaste statistik för successionsmarknaden avseende december, vilket inkluderar såväl bostäder till salu samt kommande objekt, visar att utbudet för lägenheter uppgick till drygt 27 000 vilket är en minskning med 11 procent jämfört med månaden innan, men en ökning med 42 procent jämfört samma period 2022.  


Utbudet av villor till salu uppgick till 14 600, en minskning med 15 procent jämfört med november och en ökning på 29 procent jämfört med 2022.  


Bostadspriserna

Bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter i hela landet sjönk med 0,6 procent i november jämfört med oktober. På 12 månader visas i stället en prisuppgång på 2,4 procent.  
 
Priserna för bostadsrätter i november sjönk i både Stockholm och Västra Götaland, med negångar på 0,6 respektive 1 procent, medan de under samma period var oförändrade i Skåne. På 12 månader ökade priserna med 4,3 procent i Stockholm, 6 procent i Västra Götaland och 0,2 procent i Skåne.     

Småhus

Villapriserna i hela riket sjönk med 1,4 procent i november jämfört med oktober, och gick ner med 5,5 procent på 12 månader. Under månaden backade priserna i 10 av landets län medan de gick upp i 11. Störst nedgång på 5,1 procent uppmättes i Gotlands län, medan den högsta uppgången på 9,8 procent uppmättes i Kronobergs län. 


Ser vi till den senaste 12-månadersperioden har priserna backat i 18 län och ökat i 3. Den kraftigaste nedgången på 14,4 procent hittar vi i Gävleborgs län och den största uppgången på 2,3 procent i Värmlands län.  


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige. Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror. Läs tidigare uppdateringar här.

11574
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også