115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

Februari 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

2 mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230302131651177.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230302131651177.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik


Bostäder 

Den senaste tillgängliga påbörjandestatistiken omfattar december 2022 och visar att det under månaden byggstartades drygt 1 600 bostäder i landet. Jämfört med samma månad 2021 är det en nedgång med hela 75 procent eller 4 800 bostäder. På helåret 2022 uppgick antalet byggstartade bostäder till 55 800 bostäder - en minskning med nära en femtedel (-18 procent) jämfört med 2021. Jämfört med 2020 är skillnaden dock inte lika dramatisk utan tangerar då nivån.  

Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick i december till 1 100 en nedgång med 80 procent jämfört med fjolåret. På helåret sjönk byggstarterna för flerbostadshus med ca 10 500 eller 19 procent jämfört med under 2021. Totalt byggstartades det under 2022 drygt 43 400 flerbostadshus. 

Byggstarterna för småhus halverades nästan i december jämfört med december 2021 och uppgick till cirka 500. Sett till hela 2022 uppgick antalet byggstartade småhus till 12 300, en nedgång på nära 2 000 småhus eller 14 procent jämfört med rekordåret 2021.   

Påbörjade bostäder

December 2022

Förändring procent (dec 2022/dec 2021)

Förändring antal
 (dec 2022/dec
2021)

Totalt  

1 623

-75

-4 808

Flerbostadshus

1 101

-80

-4 327

Småhus

522

-48

-481
I december beviljades nära 388 000 kvm bostäder, en minskning med 60 procent jämfört med samma månad under fjolåret. För helåret 2022 var nedgången av beviljad areal jämfört med 2021 totalt 1 715 000 kvm eller 20 procent. Under helåret 2022 så beviljades en areal om 6 660 000 kvm.

Lokaler

Den totala ytan beviljade lokalbyggnader uppgick i december till cirka 429 000 kvm, en uppgång med 40 procent jämfört med 2021. Under hela 2022 beviljades 5 544 000 kvm lokaler, en uppgång med 4 procent. 

Övrig marknadsstatistik


Omsättningen av bostäder          

De senaste omsättningssiffrorna omfattar januari 2023 och visar att det såldes cirka 6 800 lägenheter i landet, en minskning med 27 procent jämfört med januari 2022 men en ökning i jämförelse med december på 26 procent. Som historiskt jämförelsetal kan man använda 7 700 - det genomsnittliga antal lägenheter som sålts i januari under det senaste decenniet. För att hamna under januari månads omsättningsnivåer behöver vi dessutom gå tillbaka till 2015. 

Småhus

Omsättningen av småhus ökade i januari med 7 procent, både i jämförelse med januari under föregående år men också med månaden innan Totalt uppgick antalet omsatta småhus till cirka 4 500. Det innebär att omsättningen låg högre än den genomsnittliga nivån under det senaste decenniet (3 900). 

Utbudet av bostäder

Hemnets utbudsstatistik visar på fortsatt höga nivåer vid – en trend vi sett sedan sommaren 2022. Sedan juni har utbudsförändringen uppgått till tvåsiffriga nivåer (jämfört med samma månader föregående år). I januari låg nära 21 000 bostadsrätter ute till försäljning vilket är 30 procent högre än samma månad 2021. Jämfört december var utbudsökningen 7 procent. 

För småhus ökade utbudet desto mer i januari, med 71 procent på 12 månader. Däremot minskade utbudet med 4 procent med december som jämförelsemånad.

Bostadspriserna  


Bostadsrätter

I januari sjönk lägenhetspriserna i landet med 12,9 procent på årsbasis, och med 1,2 procent vid jämförelse mot föregående månad. 

Av de tre storstadsregionerna sjönk priserna under en 12-månadersperiod mest i Västra Götaland (-16,3 procent). I Storstockholm föll priserna med 11,3 och i Skåne med 8,5 procent. Jämfört med december ökade priserna endast i Skåne (0,5 procent) och sjönk i övriga regioner – med 1 procent både i Stockholm och Västra Götaland. 

Småhus

Priserna på småhus minskade i januari med 4,6 procent vid en 12-månadersjämförelse. Från december till januari ökade dock priserna med 1,7 procent i landet.
 
Av de 21 länen har priserna under den senaste 12-månadersperioden minskat mest i Västernorrland (-9,4), Stockholm (-5,9) och Västra Götaland (-5,4). Störst prisökningar ser vi i Gävleborg (+12,3), Kalmar (+7,6) samt Kronoberg (+4,1). 

På 12 månader gick priserna ner i 15 av 21 län och ökade i 6. Om vi istället tittar på prisförändringen jämfört med föregående månad så minskade priserna i 7 län och gick upp i 14. Den kraftigaste nedgången på 4,7 procent hittar vi för Gotland och den högsta uppgången i Uppsala (+5,6 procent)                   


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

12362
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også