115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

Januari 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

23 januari 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230123152257419.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230123152257419.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

Den senaste statistiken avseende påbörjade bostäder omfattar november 2022 och visar att det under månaden påbörjades cirka 3 000 nya bostäder. En minskning med hela 60 procent jämfört med samma månad 2021 då cirka 7 600 stycken bostäder byggstartades. Från januari till och med november 2022 påbörjades cirka 53 200 nya bostäder, en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2021 (61 700 bostäder).

Av det totala antalet påbörjade bostäder i november utgjordes cirka 2 300 av flerbostadshus. Det är en minskning med 4 000 bostäder (-64 procent) jämfört med samma månad 2021. Från januari till november 2022 påbörjades cirka 41 500 flerbostadshus, vilket är 14 procent lägre än samma period 2021 men 7 procent fler än samma period 2020.  

Antalet påbörjade småhus uppgick i november till cirka 700, en minskning med 38 procent jämfört med samma månad 2021. Under perioden januari till november 2022 påbörjades 11 700 småhus, ett tapp på 12 procent jämfört föregående år.  

Påbörjade bostäder

November 2022

Procentuell förändring (%) nov 2022/nov 2021

Förändring i antal nov 2022 / nov 2021

Totalt

3 029

-60%

-4 530

Flerbostadshus

2 294

-64%

-4 074

Småhus

735

-38%

-456

 


I november beviljades bostäder motsvarande en yta om 373 100 kvm, vilket är mer än en halvering jämfört med samma månad 2021. Totalt under perioden januari till och med november 2022 beviljades bygglov motsvarande en yta om cirka 6 214 000 kvm.  Det är en minskning med 16 procent jämfört med samma period 2021, men 2 procent högre än under 2020.  

Lokaler 

I november beviljades lokaler motsvarande en yta om 481 000 kvm, en ökning med 6 procent jämfört samma månad 2021. Under perioden januari till och med november 2022 beviljades bygglovsansökningar motsvarande en yta om nära 5 100 000 kvm, en ökning om 1 procent jämfört med samma period 2021.

Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostäder

Försäljningsstatistiken för december månad visar att det omsattes cirka 5 300 lägenheter, en minskning med 35 procent jämfört med november 2022 och en minskning med en 25 procent jämfört med  2021. Årets sista fyra månader visar samtliga på en minskad omsättning med 24 procent eller mer vid jämförelse med motsvarande månader under 2021.


Småhusförsäljningarna i landet minskade med 16 procent i december jämfört med samma månad 2021. Jämfört med november 2022 ökade antalet försäljningar med 3 procent.    


Utbudet av bostäder

Utbudsstatistiken från Hemnet visar att i det i december fanns 19 400 bostadsrätter ute till försäljning, en ökning med 45 procent jämfört med samma månad 2021. Antalet är dock 19 procent lägre än i november.    


Beträffande småhus var utbudet 83 procent högre än i december 2021, men jämfört med månaden innan minskade utbudet med 20 procent. Totalt var utbudet av småhus under månaden cirka 11 500.      Bostadspriserna


Bostadsrätter

Lägenhetspriserna i landet fortsatte nedåt under december månad, där priserna vid jämförelse med mätperioden i november är 1,3 procent lägre. Jämfört med samma period under december 2021 var nedgången 10,5 procent. 

Av de tre storstadsregionerna minskade priserna mest i Skåne län, där priserna mellan november och december minskade med 1,7 procent. Motsvarande siffror för Västra Götalands län och Stockholms län var 1,2 procent. Sett över en 12-månadersperiod har priserna minskad mest i Västra Götalands län, med 13,8 procent jämfört med december 2021. I Stockholms län var minskningen 9,3 procent och i Skåne län 8,3 procent.       


 

Småhus

Priserna på småhus minskade med 4,9 procent vid jämförelse mellan mätperioderna för november och december 2022. Vid jämförelse med december 2021 minskade priserna i landet med 3,9 procent. 

Under den senaste mätperioden visar sig de största nedgångarna finnas i Jämtlands län med en nedgång på 16,1 procent, i Västmanlands län med en nedgång på 9,9 procent och Kalmar län med en nedgång på 8,1 procent. Som helhet så har priserna under senaste perioden minskat i 18 av landets 21 län. Vid jämförelse med motsvarande period föregående år så visar det sig fortsatt finnas en prisuppgång i 12 av länen, där den högsta prisökningen hittas i Blekinge län med 8,7 procent.   Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender här för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

  

12278
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også