115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

31 juli 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

31 juli 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230731130110117.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230731130110117.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

I maj påbörjades 1 750 bostäder vilket är en nedgång med 67 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets fem första månader påbörjades totalt 13 000 bostäder i landet - 14 000 färre än samma period 2022.   


Antalet påbörjade lägenheter i maj uppgick till cirka 1 200 vilket är en 69-procentig minskning jämfört med i maj 2022 och endast 570 småhus byggstartades samma månad, en nedgång med 61 procent. 

Påbörjade bostäder

Juni 2023

Förändring procent
(jun 2023/jun 2022)

Förändring antal
  (jun 2023/jun 2022)

Totalt

1 744

-67

-3 474

Flerbostadshus

1 178

-69

-2 571

Småhus

566

-61

-903

Arean beviljade bygglov för bostäder uppgick i maj till 300 000 kvm, vilket är en minskning på 58 procent eller 417 000 kvm jämfört med samma månad i fjol. Under perioden januari till maj beviljades 1 491 000 kvm bostäder, att jämföra med samma period 2021 och 2022 då strax över 3 miljoner kvm beviljades.

Lokaler

348 000 kvm lokaler beviljades i maj, en minskning med 33 procent jämfört med 2022. Under perioden januari till maj beviljades totalt 2 360 000 kvm vilket är ungefär i linje med både 2021 och 2022 års nivåer. 


Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostadsrätter


Den senaste försäljningsstatistiken omfattar juni månad och visar att nästan 8 400 bostadsrätter såldes under månaden vilket ligger nära det historiska genomsnittet på 8 755 bostäder. Det är dock en tioprocentig minskning jämfört med 2022 och en minskning med 6 procent jämfört med i maj. 


Omsättningen av småhus

Jämfört med förra året minskade småhusförsäljningarna i juni med 30 procent, men ökade med 5 procent jämfört med månaden innan. Totalt såldes 4 300 småhus i juni vilket är en bra bit under det historiska genomsnittet på 5 900. 

Utbudet av bostäder

Enligt Hemnets senaste statistik uppgick utbudet av lägenheter under juni till nära 25 000, en ökning på 8 procent jämfört med samma månad i fjol och en minskning på 4 procent jämfört med månaden innan.  


Utbudet av småhus uppgick i juni till 18 445, en ökning motsvarande 21 procent jämfört med för ett år sedan och en ökning på 5 procent jämfört med månaden innan.  

Bostadspriserna

Bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter i hela landet sjönk med 1,6 procent i juni jämfört med för ett år sedan. På en månad ökade de marginellt, med 0,2 procent. Av de tre storstadsområdena ökade priserna under månaden mest i Stockholm, med 2 procent på helåret samt med 0,1 procent jämfört med i maj. Jämfört med för ett år sedan sjönk priserna i Skåne och Västra Götaland med 3,6 resp. 3,7 procent. Jämfört med månaden innan uppmättes en ökning på 0,4 resp. 0,7 procent. 

Småhus

I riket som helhet sjönk priserna på småhus med 0,5 procent jämfört med i maj och med 8,3 procent under den senaste 12-månadersperioden. 


Jämfört med för ett år sedan har priserna gått ned i samtliga 21 län. Den största nedgången på 19,9 procent hittar vi i Jämtland. 

I juni sjönk priserna i 15 län och ökade i 6 jämfört med månaden innan. Den största uppgången på 9,9 procent hittar vi i Norrbotten och den kraftigaste nedgången på 11,7 procent i Värmland. 


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här. 

4871
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også