115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

29 mars 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

23 mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230323133336898.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230323133336898.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik


Bostäder 

Månadens statistik omfattar januari och visar att antalet byggstartade bostäder totalt under månaden landade på 2 128 vilket är mer än en halvering jämfört med samma månad 2022. Motsvarande nivå för januari 2021 var 3 400.

Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick under månaden till 1 579, en minskning med 56 procent jämfört med januari 2022. Antalet byggstartade småhus uppgick till 549, en minskning med en tredjedel.    

Påbörjade bostäder

Januari 2023

Förändring procent  (jan 2023/jan 2022)

Förändring antal
 (jan 2023/jan 2023)

Totalt  

2 128

-52

-2 275

Flerbostadshus

1 579

-56

-2 005

Småhus

549

-33

-270

Ytan beviljade bostäder i januari uppgick till cirka 211 600 kvm, en minskning med 56 procent jämfört med januari 2022. Jämfört med januari 2021 är minskningen drygt 63 procent. 

Lokaler 

Den totala ytan beviljade lokaler uppgick i januari till cirka 354 000 kvm, en minskning med 49 procent jämfört med januari 2022. Tittar vi närmare på olika byggnadstyper ser vi att hotell- och restaurangbyggnader minskade mest under månaden jämfört med januari 2022, där nedgången uppgick till omkring 70 procent. 

Sett till den senaste 12-månadersperioden har beviljanden av lokaler minskat med omkring 10 procent. Nya kultur-, underhållnings och sportlokaler är den byggtypen som minskat mest, med nära hälften. Störst ökning ser vi för vårdlokaler som ökade med 116 procent jämfört med perioden februari 2021- januari 2022. 

  


Övrig marknadsstatistik


Omsättningen av bostadsrätter         

Omsättningsstatistiken för bostäder visar att antalet sålda bostadsrätter i februari uppgick till cirka 8 000, en nedgång med 25 procent jämfört med samma månad 2022. Det är dock en uppgång med 16 procent jämfört med månaden innan.

Det historiska genomsnittet för antalet sålda bostadsrätter i februari under den senaste 10-årsperioden är 8 850 bostäder.    


Omsättningen av småhus 

Omsättningsnivån för småhus var i februari oförändrad jämfört med månaden innan. Totalt såldes under månaden nära 3 500 småhus, en minskning med 10 procent jämfört med 2022. 


Utbudet av bostäder

Hemnets utbudsstatistik visar att antalet lägenheter ute till försäljning i februari uppgick till cirka 21 100, vilket är 21 procent högre än februari 2022. Jämfört med månaden innan ökade utbudet med 2 procent. 


Utbudet av småhus var i februari 54 procent högre än samma månad förra året. Totalt låg 11 500 småhus ute till försäljning, en ökning med 5 procent jämfört med januari.  


Bostadspriserna  

Bostadsrätter

Vid jämförelse mellan februari 2023 och februari 2022 har priserna för bostadsrätter i Sverige minskat med cirka 11,6 procent. Vid jämförelse med januari ökade dock priserna med 1 procent.

Under den senaste 12-månadersperioden sjönk priserna med 14,5 procent i Västra Götaland, vilket var mest av de tre storstadsregionerna. I Stockholm sjönk priserna med 9,9 procent och i Skåneregionen med 9,8 procent. 

Jämfört med januari steg priserna i samtliga storstadsområden. Västra Götaland med 1,5 procent, Stockholm med 1,3 procent och i Skåneregionen med 0,4 procent.

      


Småhus

Småhuspriserna sjönk med 7 procent i februari jämfört med samma månad 2022. Jämfört med januari steg priserna något, med omkring 1,2 procent. Den största nedgången jämfört med föregående månad uppmättes för Gotlands län med 4,8 procent och störst uppgång i Jönköpings län med 5,1 procent.

Under den senaste 12-månadersperioden sjönk priserna kraftigast i Gotland län med 11,6 procent och ökat mest i Gävleborgs län 8,4 procent.  

Under det senaste året har priserna gått upp i 4 län och ned i 17. Jämför vi istället med januari har priserna gått upp 13 län och ned i 8. 


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här


11761
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også