115

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

November 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

27 november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221127114432359.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221127114432359.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik


Bostäder

I september uppgick totalt antal påbörjade bostäder till drygt 6 200 vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad förra året. Från januari till september i år har antalet påbörjade nya bostäder minskat med cirka 3 400 vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2021.

Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick i september till cirka 5 100 vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma månad 2021. Sett till hela året fram till och med september hamnar antalet påbörjade flerbostadshus på strax under 35 000 vilket är en minskning med 8 procent jämfört samma period 2021. Nivån är dock högre än under 2020 (32 000).


I september byggstartades 1 150 småhus i landet. Det är en minskning med nästan 500 stycken jämfört med 2021, eller 29 procent. Samtidigt är nivån i linje med antalet byggstarter 2020. Sett till hela 2022 är antalet byggstarter fram t.o.m september 4 procent lägre jämfört med samma period 2021. Minskningen motsvarar cirka 400 småhus. 

Antal påbörjade bostäder

September 2022

Förändring sep 2022 jfrt sep 2021 (procent)

Förändring i antal sep 2022 jfrt sep 2021

Totalt

6 238

-3

-194

Flerbostadshus

5 084

6

267

Småhus

1 154

-29

-461


I september kan vi notera en kraftig minskning i antalet kvadratmeter beviljad bostadsyta. Sammanlagt beviljades i september bostäder motsvarande en yta om 575 000 kvm vilket är ett tapp på 24 procent jämfört med samma månad i fjol. Ackumulerat under året har det beviljats 10 procent mindre bostadsyta i landet. Nivån är dock högre än under samma period 2020. 

Lokaler

I september beviljades lokaler motsvarande en yta om cirka 418 000 kvm. Det är en minskning med 68 000 kvm, eller 14 procent jämfört med september 2021. 

Sjukhus- och vårdbyggnader samt kontorslokaler är fortsatt byggtyperna med starkast tillväxt (+403 procent resp. 303 procent jämfört med samma månad förra året). Ackumulerat under året (fram t.o.m september) har det beviljats 12 procent mer yta lokaler jämfört med januari-september i fjol. Jämfört med 2020 är nivån 50 procent högre.         

 

Övrig marknadsstatistik 

Omsättningen av bostäder

Den senaste omsättningsstatistiken från oktober visar att bostadsrättsförsäljningarna i landet minskade med 10 procent under månaden jämfört med september. Jämfört med samma månad förra året var nedgången 29 procent.  Den genomsnittliga nivån för antalet sålda bostäder under oktober (sedan 2010) ligger på cirka 9 500, och vi behöver gå tillbaka till 2013 för att hitta en oktobermånad med färre antal sålda bostäder.


Antalet omsatta småhus sjönk kraftigt under oktober månad. Totalt under månaden omsattes 3 200 småhus i landet, vilket är en minskning med 43 procent jämfört med samma månad i fjol och en minskning med 47 procent jämfört med september. Historiskt sedan 2010 ligger det genomsnittliga antalet sålda småhus i oktober på cirka 5 000. Oktobersiffran för 2022 är den lägsta uppmätta under perioden som används som genomsnitt sedan 2010 (se streckad linje i grafen nedan).Utbudet av bostäder

I oktober uppgick utbudet av lägenheter till försäljning på bostadssajten Hemnet till cirka 26 000. Utbudet sjönk med 4 procent jämfört med september månad, och ökade med 21 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. 


Utbudet av småhus uppgick till cirka 16 000 under oktober månad, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med månaden innan. Utbudet ökade dock kraftigt jämfört med samma månad i fjol, med 48 procent. 


Bostadspriserna


Bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter sjönk med 7 procent i hela riket under oktober jämfört med samma månad 2021. Jämfört med månaden innan var tappet 0,89 procent. 

Bland de tre storstadsregionerna så sjönk priserna mest i Skåne län under oktober månad jämfört med september. Minskningen landade på 2,45 procent. Motsvarande siffra för Stockholms län var en uppgång på 0,03 procent och för Västra Götalands län en nedgång på 1,98 procent.

Om vi i stället kollar på förändring i oktober 2022 jämfört med samma månad under 2021 visar det sig att priserna sjunkit mest i Västra Götalands län, där de fallit med 8,9 procent under perioden. Motsvarande siffra för Stockholms län under samma period var en nedgång med 6,3 procent och för Skåne län en nedgång med 5,6 procent.


 

Småhus

Priserna på småhus visar sig vara i princip oförändrade för riket mellan oktober i år jämfört med samma månad förra året. Över denna 12-månadersperiod har priserna endast fallit i 4 av Sveriges 21 län. Länet där priserna har fallit mest under perioden är Blekinge län, där de minskat med omkring 4 procent. Att jämföra med så har priserna i Jämtlands län ökat mest i riket med sina 24 procent under samma period. 

Siffrorna för oktober jämfört med september visar i sin tur på en nedgång för riket med omkring 1 procent. Mellan de två senaste mätperioderna finns en tydligare trend, där 18 av Sveriges 21 län visar på en prisnedgång. Störst nedgång visas i Kronobergs län med negativa 6 procent. Ett län som i sin tur visat på en prisuppgång på småhus är Gävleborgs län, där priserna ökat med 7 procent.

 

 

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender här för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

13188
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også