115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden

Oktober 2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

26 oktober 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

25 oktober 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221025090022655.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221025090022655.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

I augusti uppgick antalet påbörjade bostäder till 3 311 vilket är en liten ökning jämfört med månaden innan men en minskning med 4 procent jämfört med samma månad förra året. Från januari till augusti i år har bostadsbyggandet gått ner med sammanlagt 8 procent (-3 561 bostäder) jämfört med samma period förra året.  


Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick i augusti till 2 584, en ökning med 4 procent jämfört med samma månad förra året. Under året har det hittills (t.o.m augusti) påbörjats 29 850 flerbostadshus, en minskning med 10 procent jämfört med samma period förra året.

 

Antalet påbörjade småhus uppgick till 727 vilket är 23 procent lägre än samma månad förra året. Från januari till augusti i år har det påbörjats 2 procent färre småhus i landet än samma period förra året. 

Antal påbörjade bostäder

Augusti 2022

Procentuell förändring aug 2022 jfrt aug 2021

Förändring i antal

aug 2022 jfrt aug 2021

Totalt

3 311

-4

-123

Flerbostadshus

2 584

+4

95

Småhus

727

-23

-218

Antalet kvadratmeter beviljade bygglov för bostäder minskade i augusti med 25 procent jämfört med i augusti 2021. Totalt uppgick den beviljade arealen bostäder under månaden till cirka 428 000 kvm.

Fram till augusti i år har det totalt beviljats 9 procent mindre bostadsyta jämfört med samma period i fjol. Nivån ligger dock cirka 10 procent högre än i 2020.   

Lokaler

Efter ett antal månader med förhållandevis lägre nivåer än föregående år, så visade augusti på ökade beviljade bygglov med 23 procent, upp till cirka 529 000 kvm. Från januari till augusti i år är ökningen 12 procent, vilket främst beror på det starka första kvartalet. Utvecklingen drivs framför allt på av byggtyperna industri- och lagerlokaler men även sjukhus- och vårdbyggnader, hotell- och restaurang samt kontor.        


Övrig marknadsstatistik
 

Omsättningen av bostäder

Bostadsrättsförsäljningarna i landet minskade med 28 procent i september jämfört samma månad i fjol. Jämfört med månaden innan i år var ökningen 13 procent. Historiskt behöver vi gå tillbaka till 2014 för att hitta en septembermånad med lägre omsättningsnivåer.

 

Antalet sålda småhus minskade i september med 9 procent jämfört med samma månad 2021. Jämfört med augusti i år minskade försäljningarna med 12 procent. Nivån är dock högre jämfört med samma månad 2019 och 2020.   


Utbudet av bostäder

I september ökade det totala bostadsutbudet på Hemnet och det gäller såväl lägenheter som småhus.
Utbudet av lägenheter ökade med 20 procent jämfört samma månad i fjol, och med 10 procent jämfört med augusti i år. Det totala utbudet uppgick till drygt 27 000.

Utbudet av småhus uppgick till cirka 17 000, en ökning med 37 procent jämfört med september i fjol och en ökning med 15 procent jämfört med augusti i år.  

Bostadspriserna


Bostadsrätter

I september ökade bostadsrättspriserna i landet med 0,81 procent. Jämfört med samma månad i fjol minskade dock priserna med 5,8 procent. I Stockholms län ökade priserna med 1,5 procent jämfört med i augusti men jämfört med september 2021 har priserna minskat med 5,8 procent. Motsvarande siffror för Västra Götalands län var en ökning på 0,92 procent jämfört med augusti och jämfört med september 2021 en minskning på 6,6 procent. För Skåne län ökade priserna med 0,23 procent jämfört med augusti och jämfört med september 2021 en minskning på 2,9 procent.


 

Småhus

Priserna på småhus ökade med 3 procent i september jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med månaden innan sjönk de med 2 procent.

Jämfört med samma månad i 2021 så har priserna ökat mest i Jämtland (+20 %), Gotland (+16 %), Kronoberg (+13 %) och Värmland (+12 %). Endast i Uppsala län (-1%) har priserna minskat. 

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender här för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

11720
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også