115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden

September 2022

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

30 september 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

29 september 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220929083204163.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220929083204163.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

Antalet påbörjade bostäder uppgick i juli till nära 2 200 vilket är en kraftig minskning jämfört med samma månad förra året (minus 40 procent). Från januari till juli i år har antalet påbörjade bostäder minskat med 10 procent jämfört med 2021. Totalt i år har det påbörjats cirka 35 000 bostäder.   

Antalet påbörjade flerbostadshus uppgick i juli till 1 600 vilket är en minskning med 43 procent jämfört med juli 2021. Under januari till juli i år har det påbörjats cirka 3960 nya flerbostadshus vilket är 13 procent färre än förra året.

Ser vi istället till antalet påbörjade småhus från januari till juli så ligger nivån ungefär i linje med förra året (+1 procent). I juli månad minskade antalet påbörjade småhus med 28 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Antal påbörjade bostäder

Juli 2022

Procentuell förändring juli 2022 jfrt juli 2021

Förändring i antal juli 2022 jfrt juli 2021

Totalt

2 181

-40

-1 438

Flerbostadshus

1 601

-43

-1 217

Småhus

581

-28

-221

I juli beviljades bygglov motsvarande en yta om cirka 380 000 kvm bostäder, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Från januari till juli i år har det beviljats 10 procent mindre yta bostäder (kvm).


Lokaler

I juli månad beviljades cirka 324 000 kvm lokalyta vilket är 2 procent mindre än samma månad i fjol. 

Från januari till juli i år har det dock beviljats 10 procent mer lokalyta jämfört med samma period förra året (totalt 3,4 miljoner kvm).  Man kan notera en särskilt hög nivå beviljade bygglov inom Sjukvård- och omsorgsbyggnader, som ökat med 241 procent under året jämfört med samma period 2021. Även hotell- och restauranglokaler samt kontorslokaler har ökat kraftigt under året jämfört med 2021 (+74 resp. +45 procent)  


Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostäder

Antalet bostadsrättsförsäljningar minskade ordentligt i augusti jämfört med samma månad i fjol (-21 procent). Jämfört med juli ökade de dock, med 43 procent till totalt 8 500. Tittar man på den historiska omsättningen för månaden så ligger antalet försäljningar i linje med månadstrenden sedan 2010. 

Tittar vi på småhusmarknaden så ser vi att det i augusti omsattes 4 200 småhus, vilket är 30 procent färre jämfört med samma månad förra året. Jämfört med juli så sjönk antalet försäljningar med 17 procent. 

Utbudet av bostäder

Utbudet av småhus på Hemnet uppgick i augusti till 14 500, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med samma månad förra året. Jämfört med i juli var utbudet 20 procent högre. Utbudsökningen kan till stor del förklaras av att säljarnas och köparnas prisförväntningar skilt sig åt och att bostadsspekulanter avvaktat i väntan på ytterligare prisminskningar vilket fördröjt avsluten. 

 
 
Även utbudet av bostadsrätter låg högt i augusti. Det totala utbudet uppgick till 25 000 vilket var 19 procent högre än samma månad i fjol, och 26 procent högre jämfört med i juli.   

Bostadspriserna

Priser på bostadsrätter

Bostadsrättspriserna sjönk något i hela landet i augusti. Priserna dämpades med nästan 1 procent jämfört med i juli och med 5,5 procent på 12 månader. Störst prisfall noterades i augusti i Västra Götaland där priserna sjönk med 2,39 procent under augusti månad jämfört med juli. 


Priser på småhus

Priserna på småhus i landet ökade med 7 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol, och med 3 procent jämfört med månaden innan. Jämfört med augusti 2021 ökade priserna i samtliga län utom i Blekinge och Jämtland där de minskade med 4 resp. 3 procent. Jämtland är också det län där priserna sjönk mest jämfört med juli månad (-20 procent). Kraftigast prisuppgång jämfört med i juli uppmättes i Värmlands resp. Kronobergs län (11 resp. 10 procent).

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige.


Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben


Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender här för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

10474
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også