115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

29 september 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

28 september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230928080301329.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230928080301329.png?maxwidth=900
0

Byggstatistik

Bostäder

Antalet byggstartade bostäder uppgick i juli till ca 730, en minskning med 70 procent jämfört med samma månad i fjol. Antalet byggstartade bostäder minskade med 57 procent från januari till juli jämfört med samma period föregående år, och uppgick sammantaget till 15 700. Påbörjandet för juli månad i år är den lägsta uppmätta månaden sedan juli 2011.


Antalet påbörjade lägenheter uppgick i juli till 360, ett tapp med 80 procent, eller 

1 400 stycken mot juli 2022. Småhusbyggandet i juli uppgick till 370, vilket är nära en halvering jämfört med samma månad 2022. Under året har det påbörjats 11 700 lägenheter och 3 950 småhus, vilket representerar en nedgång med 59 respektive 53 procent jämfört med samma period under föregående år. 

 

Påbörjade bostäder

Juli 2023

Förändring procent
  (jul 2023/jul 2022)

Förändring antal
    (jul 2023/jul 2022)

Totalt

730

-70

-1 750

Lägenheter

360

-80

-1 400

Småhus

370

-48

-340


Byggloven för bostäder minskade med 45 procent i juli jämfört med 2022, ned till 207 500 kvm. Under perioden januari till juli beviljades nästan 2 100 000 kvm, en nedgång med 52 procent jämfört med de 4 363 000 kvm som beviljades under motsvarande period 2022.

Lokaler     

Byggloven för lokaler minskade i juli med 26 procent jämfört med samma period förra året, ned till 212 000 kvm.  Per juli hade det beviljats nästan 2 850 000 kvm lokaler under året, en minskning med 11 procent jämfört med samma period 2022.   

Övrig marknadsstatistik

Omsättningen av bostadsrätter

Lägenhetsförsäljningarna sjönk med 7 procent augusti, ned till 8 000, vilket går att jämföra med det historiska 10-årsgenomsnittet på 9 200 bostadsrätter. Jämfört med juli så ökade antalet omsatta lägenheter med 41 procent.  


Omsättningen av småhus

I augusti omsattes cirka 3 300 småhus, en minskning med 5 procent jämfört med månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol så halverades nästan antalet. Det historiska genomsnittet för augusti ligger på 5 700 småhus.     Utbudet av bostäder

Enligt Hemnets senaste statistik för successionsmarknaden avseende augusti, vilket inkluderar såväl bostäder till salu samt kommande objekt, uppgick utbudet till         28 034 lägenheter och 18 255 småhus. Det är en ökning med 27 procent för lägenheter och en ökning med 15 procent för småhus, jämfört med juli. Jämfört med samma månad i fjol så motsvarar det en ökning på 13 procent för lägenheter och 26 procent för småhus.   


Bostadspriserna

Bostadsrätter

Lägenhetspriserna i landet sjönk med 0,6 procent i augusti jämfört med månaden innan. Jämfört med året innan så steg de marginellt, med 0,1 procent. 


Av de tre storstadsområdena så sjönk priserna mest i Västra Götaland jämfört med månaden innan, med 1,8 procent. I Skåne var nedgången 0,8 procent och i Stockholm sjönk priset med 1 procent. På 12 månader har priserna stigit med 2,4 procent i Stockholm, men minskat i både Skåne och Västra Götaland (med 3,6 procent resp. 2,7 procent).       

Småhus

I landet som helhet sjönk priserna med 0,9 procent i augusti. På ett år är nedgången 12,5 procent. Jämfört med juli sjönk priserna i 11 av landets 21 län. Störst nedgång, på 4,6 procent uppmättes i Örebro, och störst uppgång i Gotlands län.    
På 12 månader har priserna gått ned i samtliga 21 län. Den största nedgången på 26 procent, hittar vi i Västerbotten medan den minsta nedgången uppmäts i Blekinge på 3 procent.   


Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering om bygg- och bostadsmarknaden i Sverige. Statistiken inhämtas från SCB, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik och bearbetas av Prognoscentret för eftersläpning i inrapporteringen. För Prognoscentrets kunder finns hela byggstatistiken tillgänglig för nedladdning i kundwebben.
 

Prenumerera på nyhetsbrevet Byggtrender för att få en notis direkt i inkorgen när vi publicerat nya månadssiffror, och läs tidigare uppdateringar här

5142
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også