115
SWITCH SECTION

Det är inte bara ungdomar som efterfrågar små och billiga bostäder

I media beskrivs bostadsbristen och problemen för unga och nyinflyttade att komma in på den svenska bostadsmarknaden. Tittar man närmare i statistiken kan man dock hitta andra överraskande detaljer.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

5 mars 2018
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

4. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504070647583.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504070647583.png?maxwidth=900
0

Det saknas inte artiklar som beskriver bostadsbristen och problemen för unga och nyinflyttade att komma in på den svenska bostadsmarknaden. En noggrannare studie av befolkningsmixen, centraliseringen och det existerande beståndet bekräftar detta. Antalet bostäder totalt, i relation till befolkningsmängden, är som minst i Stockholmsregionen men situationen är inte mycket bättre i Stor Göteborg eller Stor Malmö. Men tittar man närmare i statistiken kan man finna andra intressanta detaljer som nyanserar bilden något.

 

Centraliseringen drivs i huvudsak av unga människor. Den starkaste flyttströmmen från landets små och medelstora städer är däremot inte till de tre storstäderna utan till regionstäder som till exempel Gävle, Uppsala och Jönköping. Antalet små bostäder (upp till maximalt 70 kvm) är i förhållande till antalet unga (20 till 30 år) lägre i de 11 största regionstäderna än vad de är i våra tre storstadsregioner. Här finns det goda skäl att utöka byggandet av ungdomsbostäder.

 

Antalet små bostäder i förhållande till antalet unga är dock absolut lägst i Sveriges små och medelstora orter. Detta kan spontant förefalla märkligt men orsaken är att andelen småhus är betydligt högre samtidigt som den totala bostadsbristen inte är lika allvarligt. Kan man köpa, eller hyra, en relativt stor bostad till en låg kostnad så gör man gärna det. I Stockholm däremot är det vanligt att barnfamiljer tränger ihop sig i mindre lägenheter och anpassar boendet efter sin plånbok i stället för sina behov.

 

En annan intressant grupp är antalet ensamstående med barn som utgör ett stort antal hushåll i Stockholm jämfört med övriga Sverige. Den generella bostadsbristen gör denna grupp extra utsatt men frågan är om det behovet kan adresseras med mer än bostadsbidrag. I så fall finns här en outnyttjad potential. Ett annat sätt att luckra upp bostadsmarknaden i storstäderna, och öka tillgången på stora bostäder, är att förmå äldre hushåll att flytta till mindre lägenheter. Detta har, som vi skrivit i tidigare inlägg, visat sig vara svårt då boendekostnaden obönhörligt stiger om man vill bo kvar i samma område.

 

Så även om behovet av små bostäder är stor bland ungdomar i storstäderna är det inte bara i denna grupp som efterfrågan finns, något som bör påverka utformningen av framtida projekt.

2299
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også