115
SWITCH SECTION

Förändrade renoveringsbeteenden bland hushållen under pandemin

Vi har undersökt om de svenska hushållen har ändrat sina beteendemönster när det kommer till renoveringar i hemmet och inköp av byggvaror till följ av coronapandemin. Resultaten är tydliga – svenskarna renoverar i större utsträckning, utför en större del av arbetet själva och handlar mer online jämfört med innan pandemin

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

20 juli 2020
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

21. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220421131349155.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220421131349155.png?maxwidth=900
0


Vi vet från nationalekonomiska studier att vi tenderar att göra färre stora investeringar i osäkra tider, som t.ex. under en ekonomisk kris. I den situationen vi befinner oss i nu, där coronapandemin gjort djupa avtryck i ekonomin både globalt och i Sverige, kan vi alltså tänka oss att svenskarna påbörjat färre renoveringar den senaste tiden. Resultaten av vår undersökning visar dock något helt annat, nämligen att svenskarna under april och maj månad detta år renoverat mer jämfört med vad vi gjorde under samma period förra året. Detta tror vi beror på att hushållen har haft mer tid än tidigare då många jobbat hemifrån och lagt mindre tid på sociala aktiviteter. Mindre resande utomlands kan också ha motiverat svenskarna att göra det extra trevligt i hemmet inför sommaren, något som visat sig i statistiken då altanbyggnation är den kategori som ökat mest.

 

Vad som kanske är något förvånande är att vi idag anlitar hantverkare i lika stor (eller möjligtvis något större) utsträckning jämfört med före pandemin. Ur smittskyddssynpunkt kan man tänka sig att andelen som använt sig av hantverkare skulle minskat, men så är alltså inte fallet. Däremot kan vi se en stor ökning i hur stor del av arbetet man gör själv. Detta är inte förvånande då en av anledningarna till att renoveringarna ökat tros vara att hushållen har tid över för att utföra renoveringsarbeten.

 

Den rådande coronapandemin har förändrat många delar av vårt samhälle och påverkat vårt beteende – inte bara i form av social distansiering, utan även när det kommer till vad och hur vi handlar. Att många väljer att handla online istället för i butik är ingen nyhet, men hur påverkas byggvaror där konsumenten traditionellt föredrar att besöka en butik för att få proffshjälp? Våra resultat visar att online-köpen har ökat även för byggvaror. Innan pandemin var det i genomsnitt 17 procent av de svenska hushållen som handlade sina byggvaror online, men under pandemin har 26 procent av de som handlat byggvaror gjort det online.

 

Butiksbesöken har minskat även i informationssyfte, där hushållen som använt en butik som informationskälla för sitt köp minskat med 7 procentenheter. De informationskällor som svenskarna istället använt sig oftare av under pandemin är rekommendationer från bekanta samt tidningar.

 

Det är tydligt att coronapandemin har påverkat de svenska hushållens renoverings- och konsumentbeteenden, men det är inte lika tydligt om dessa förändringar kommer att finnas kvar efter att pandemin är över. Det skulle mycket väl kunna vara så att allt går tillbaka till business as usual efter pandemin, men samtidigt är det troligt att den rådande situationen har snabbat på omställningen från handel i fysiska butiker till e-handel även för byggvaror.

 

Ovanstående analys baseras på Prognoscentrets tjänst ReStory – en webbapplikation som samlar in data om tusentals svenska hushålls renoveringsbeteenden och inköp av byggvaror för hemmet. Hushållen har besvarat frågor om samtliga faser i inköpsprocessen, dvs. Behovsfasen, Informationsinsamlingen, Värdering av olika alternativ, Köpet samt Utvärdering av köpet. ReStory undersöker löpande mängder av olika branscher t.ex. kök, badrum, garderober, dörrar, fönster, färg, vitvaror och isolering. 

3245
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også