115
SWITCH SECTION

Hur påverkas den svenska byggmaterialhandeln av coronakrisen?


Type something

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

24 mars 2020
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

3. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220503122846148.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220503122846148.png?maxwidth=900
0

Parallell till förra krisen

Ser vi tillbaka till finanskrisen 2008 – 2009 föll byggandet totalt med ungefär 20 % och framförallt byggandet av bostäder som halverades mellan 2007 och 2009. Även byggvaruhandeln påverkades givetvis och backade med omkring 7 % i volym från toppen till botten. Men det största flödet av varor från byggmaterialhandeln hamnar inte i nybyggnationsprojekt utan i olika typer av renoveringsprojekt initierade av hushåll eller professionella fastighetsägare. Såväl stora räntesänkningar som införandet av rotavdraget 2009 gjorde att renoveringarna tog fart igen under 2010. Några liknande stimulanser räknar vi inte med denna gång. Visst är lättnader i amorteringskrav införda och kanske får vi en tillbakagång till ursprungligt ROT avdrag, men vi får inte samma effekter som efter finanskrisen då räntan redan är så pass låg och ROT avdraget redan finns. Avgörande för bygghandeln är hur djup och långvarig den ekonomiska nedgången blir och hur den påverkar sysselsättningen. Så länge vi inte får för starka kedjeeffekter i ekonomin som påverkar byggmarknaden borde byggvaruhandeln kunna vända upp snart igen. Men oavsett vilket ska vi nog räkna med att omsättningen i bygghandeln sjunker totalt sett 2020 då såväl innevarande som de närmsta månaderna kommer att bli väldigt svaga. Visst kan man tänka sig att coronaviruset skulle kunna ge positiva effekter, exempelvis att hushåll skulle prioritera renoveringar istället för utlandssemester under sommaren och hösten. Men om exempelvis arbetslösheten ökar och bostadspriserna faller så ökar hushållens sparande och gör att såväl bostadsomsättning som renoveringar skjuts på framtiden.

 

Vinnarna i krisen

Det är svårt att se att någon aktör skulle komma ut som vinnare i allt detta. Trots att e-handeln har ökat kraftigt de senaste åren i bygghandeln släpar man efter många andra branscher i sällanköpsvaruhandeln. Den övervägande majoriteten av köpen görs fortfarande i butik. Givetvis kan de som har en utvecklad e-handel ha en fördel då de fysiska besöken i butiker går ner den närmaste tiden. Om krisen varar länge kan vi också tänka oss att köpbeteendet ändras permanent till fördel för digitala inköpskanaler.

 

Hushållens planer

Prognoscentret följer löpande hushållens renoveringsplaner. Andelen som planerade renoveringar hade vid den senaste mätningen som genomfördes den 16 mars ännu inte påverkats av coronakrisen. Detta innebär att om krisen går över relativt snabbt kommer vi troligtvis få marginella effekter i den konsumentdrivna delen av bygghandeln. Men om följande månader endast består av negativ rapportering utan något ljus vid horisonten kan vi med säkerhet förvänta oss en kraftig nedgång i renoveringar och inköp av byggmaterial.

2723
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også