115
SWITCH SECTION

Nyproduktionen faller kraftigt i Stockholm – men vad händer i övriga landet?

Type something

I media rapporteras om en trög bostadsmarknad, fallande bostadspriser och ett avstannat byggande. Bilden av en bostadsmarknad i fritt fall målas upp. Men är det verkligen sanning och den enda sanningen?

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

30 mai 2018
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

3. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220503132011985.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220503132011985.png?maxwidth=900
0

Efter många års tillväxt bromsar bostadsbyggandet nu in. Under första kvartalet i år påbörjades 11 % färre bostäder jämfört med samma period 2017. I Stockholm minskar påbörjandet kraftigt (-41 %). Så det är lätt att se att det finns en sanning i de braskande rubrikerna.

 

Överhettad Stockholmsmarknad stannar av

Bostadsbyggandet i Stockholm har haft överhettningstendenser efter flera år av kraftig nominell prisökning och nu har prisutvecklingen vänt. Prisnivån för bostadsrätter i Stockholms län toppade under april 2017. Då en stor andel av det som tidigare byggts i Stockholm utgjorts av bostadsrätter är effekten av prisnedgången mycket påtaglig.

 

Byggnationen ökar i andra storstadsregioner

I andra delar av Sverige ser dock bilden annorlunda ut. I storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland ökar tvärtom byggandet. Förklaringarna till detta kan vara flera. Dels utgör hyresrätter en högre andel av nybyggnationen vilket bidrar till en stabilare marknad. Dessutom har priserna i Skåne och Västra Götaland inte fallit lika mycket som i Stockholm. I Skåne började bostadspriserna falla under oktober 2017 och månaden därefter sjönk även priserna i Västra Götaland. Bortsett från tidsförskjutningen ser trenden i regionernas prisutveckling mycket lika ut.

Kommer vinden att vända även i Skåne och Västra Götaland?

Så hur kommer byggaktiviteten att se ut de närmaste kvartalen? Har oron på bostadsmarknaden i Stockholm spridit sig till de övriga två storstadsregionerna och fått försäljningen hos bostadsutvecklarna att stanna av?

 

Det råder inget tvivel om att bostadsrättsbyggandet kommer att bromsa in kraftigt även i Skåne och Västra Götaland under de närmsta kvartalen. En likartad prisutveckling i regionerna samt de senaste kvartalsrapporterna från bostadsutvecklarna styrker detta scenario.

 

Produktionen ställs om till hyresrätter

Om situationen på marknaden inte förbättras riskerar nivån av nyproducerade bostadsrätter på nationell nivå att vara mycket låg under flera år. I dagsläget finns det inget som antyder någon nämnvärd förbättring, snarare tvärtom. Räntan blir inte lägre, inkomstskatterna är snarare på väg upp än ner och en majoritet av riksdagspartierna är för en sänkning av ränteavdraget.

 

Det kraftiga fallet av nyproducerade bostadsrätter motverkas delvis av ett ökat hyresrättsbyggande. Antalet påbörjade hyresrätter i ordinära flerbostadshus är för första gången sedan slutet av 2012 högre än antalet nyproducerade bostadsrätter. Det är inte speciellt förvånande då vi har ett stort bostadsbehov och fallande försäljningssiffror från bostadsutvecklarna. Dessutom gynnas hyresrättsbyggandet av att en lägre produktion av bostadsrätter förbättrar resurssituationen.

 

Städerna mot strömmen

Det finns också en del städer eller regioner som inte alls följer den generella trenden i marknaden. I exempelvis Jönköpings län ökar bostadsrättsbyggandet medan hyresrättsbyggandet faller tillbaka något. Dock verkar regionen inte vara helt oberörd av situationen på bostadsmarknaden då nivån av beviljande lägenheter planar ut, om än på en hög nivå.

 

Uppsala län påvisar fortsatt starkt positiv trend för antalet beviljande lägenheter. Uppgången bekräftas även av en stark trend för påbörjade bostadsrätter så väl som för hyresrätter. Intressant är att trots att bostadsrättspriserna i Uppsala började falla ungefär samtidigt som i Stockholm har nyproduktionen av bostadsrätter inte alls påverkats negativt i samma utsträckning. Den utvecklingen väntas dock vända under den närmsta tiden.

 

Förstå vilken region du är verksam inom

Så på frågan om bostadsmarknaden faller fritt kan man svara både ja och nej. Det finns en sanning i påståendet, men den situation som speglas i mediernas rapportering är starkt präglad av tillståndet på Stockholmsmarknaden. De stora regionala skillnader som finns skapar ett behov av att ha djupare förståelse för hur det ser ut i just den region man är verksam inom. Vill du veta mer om vilken information vi kan erbjuda dig är du välkommen att höra av dig till oss.

4487
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også