115
SWITCH SECTION

Prognos för ROT bostäder

Energieffektiviserande åtgärder håller uppe segmentet trots generell nedgång.

Type something

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

30 september 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

30 september 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221025133528788.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221025133528788.png?maxwidth=900
0

Marknaden för renoveringar-, ombyggnation och tillbyggnad i bostadssegmentet väntas krympa kraftigt, i synnerhet under innevarande år. Först 2024 vänder utvecklingen uppåt igen. Här sammanfattar vi den senaste prognosen för segmentet ROT bostäder under perioden 2022-2024. 

Under pandemin var intresset för det egna boendet rekordstort. I samband med att restriktionerna lättades och hushållens konsumtion återgick till mer normala mönster, såsom resor och restaurangbesök, bedömde vi redan i våras att en nedgång i marknaden skulle ske. 

Den väntade nedgången förstärktes av de snabba prisökningarna på byggmaterial och accelererade sedan ytterligare under sommaren i takt med stigande räntor, fallande bostadspriser, ökande energipriser, en allmänt försvagad köpkraft samt hushållens betydligt mer pessimistiska syn på framtiden. 

Med den högsta inflationen på 30 år, fallande tillgångspriser och stigande räntor har hushållens ekonomiska situation försämrats märkbart. De hushållsinitierade ROT-investeringarna faller därför förhållandevis kraftigt samtidigt som den samlade aktivitetsnivån i segmentet hålls uppe av professionella fastighetsägare som i stora drag väntas fortsätta med det löpande underhållet.

Det ökande kostnadstrycket väntas även påverka de professionella fastighetsägarna men samtidigt finns en renoveringsskuld från pandemin att omhänderta vilket håller uppe aktiviteten. De höga energipriserna fungerar dessutom som incitament för olika typer av energibesparande åtgärder och renoveringar. Aktiviteten dämpas dock av fortsatta leveransproblem, kostnadsökningar och försvagad finansieringsförmåga i takt med stigande räntor och mer ansträngd ekonomi bland såväl privata som kommunala bostadsbolag.


Två gånger per år publicerar Prognoscentret nya bedömningar för byggmarknadens utveckling. De senaste prognoserna publicerades den 14 september och innehåller bedömningar för byggmarknadens olika segment och byggtyper fram till 2024. Läs mer om prognoserna här.

2842
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også