Fler sjukhus till följd av corona – ett politiskt spel?

I genomsnitt har 100 000 kvadratmeter vårdbyggnader påbörjats under de senaste fem åren, vilket är lågt i förhållande till det historiska genomsnittet.

Skrivet Av Prognoscentret

Tre nycklar till hög kommunal lojalitet

Ur ett kommunperspektiv pågår en ständig jakt på invånare som kan generera skatteintäkter som i sin tur skapar förutsättningar för en god utveckling i kommunen. Det är viktigt med invånare som väljer att stanna i kommunen vid byte av bostad. I den här artikeln försöker vi klarlägga huruvida kommuner som ligger i topp respektive i botten avseende inomkommunala flyttar utmärker sig på något sätt.

Skrivet Av Prognoscentret

Utförsäljningen av allmännyttan spär på bostadsbristen

Utförsäljningen av allmännyttan ökar igen. I bästa fall används pengarna för att bygga nytt men försäljningen orsakar ändå en fördyrning av bostadsutbudet. Detta stänger effektivt ute den allt större andelen hushåll med låga inkomster. Är det dags att släppa stigmatiseringen kring social housing och bygga riktat mot dem som behöver det mest?

Skrivet Av Prognoscentret

Kommer den urbana livsstilen att förbli idealet?

På kort och medellång sikt kommer flyttströmmarna att fortsätta gå mot storstäderna, men förändringar i boendepreferenser, arbetsmarknad och teknisk utveckling kan i det långa perspektivet skapa helt andra förutsättningar för Sveriges byggare.

Skrivet Av Prognoscentret

Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talets byggboom?

Trots de bästa intentioner gjordes det misstag vid byggandet av miljonprogrammet. Idag går bostadsbyggandet på högvarv igen. Vad kommer vi att ångra när vi ser tillbaka på 2010-talet?

Skrivet Av Prognoscentret

Bostadprisuppgången bruten, men kommer priserna att falla?

Tre grundläggande faktorer förklarar prisutvecklingen under de senaste tjugo åren.

Skrivet Av Prognoscentret