115

Så ser den optimala tvåan ut

Vilken är egentligen den mest attraktiva planlösningen?

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

2 juni 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

23. maj 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220523132949248.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220523132949248.png?maxwidth=900
0

För några år sedan genomförde vi en köpbeslutsundersökning för att ta reda på vad som är avgörande vid köp av en lägenhet. Totalt tillfrågades cirka 5500 personer. Urvalet bestod av allmänheten, köpare av nyproduktion och personer med intresse för nyproduktion.
 
Mängder av olika aspekter och egenskaper av en bostad och dess närområde testades, allt ifrån ljusinsläpp, närheten till grönområden och bostadens renoveringsbehov. Resultaten visade tydligt att planlösningen är den mest avgörande faktorn för om bostaden är attraktiv.
 
 Förra året fördjupade vi oss i temat planlösningar. Syftet var att kartlägga den mest attraktiva planlösningen för olika bostadsstorlekar.

Vi lät en arkitekt rita upp olika planlösningar för en tvåa, trea och en femrummare.

 I den här bloggen kommer vi dock enbart att titta närmare på tvåorna.

 

Egenskaper som varierades i planlösningarna:

  • Storleken på de gemensamma och privata utrymmena
  • Lösningen mellan kök och vardagsrum – öppen eller halvöppen
  • Balkong – en större eller två mindre
  • Förvaringslösningar i hallen – öppen lösning eller klädkammare

När dessa kombinationer varierades fick vi totalt fram sexton olika kombinationer av planlösningar för en tvårummare om 44 kvm. 


Fakta om de som svarat
Av de totalt 1392 personer som deltog i undersökningen fick 458 personer utvärdera tvåorna. En femtedel av dessa var under 20 år gamla, 22 procent mellan 26 och 35 år, och 13 procent mellan 36-45 år. 60 procent var singlar, och en femtedel levde i parförhållande utan barn. De svarande kom från hela landet.  


Så gick undersökningen till
Varje respondent ställdes inför valsituationer där tre olika planlösningar visades samtidigt.  Respondenten fick sedan välja en av de tre planlösningarna och sedan svara på frågan om den valda planlösningen var tillräckligt attraktiv för att bo i. Processen upprepades sex gånger med olika kombinationer av planlösningar.    
 
Med denna undersökningsmetod ges möjlighet att på ett verklighetstroget sätt beräkna vilken kombination av egenskaper som var mest attraktiv för olika målgrupper, och hur mycket mer eller mindre attraktiv en bostad blir då olika detaljer/egenskaper i en planlösning ändras.


Vilken del av bostaden är viktigast?

Vi börjar med att titta på vilka delar av bostaden som påverkar uppfattningen om en planlösning mest, dvs. i vilken utsträckning de styr valet av planlösning.
 
Bland de som utvärderade 2 rok styrde disponeringen av kök och vardagsrum till 36 procent valet av planlösning. Balkonglösningen var nästintill lika viktig, och lägst vikt hade hallförvaringen. När vi ser på olikheter hos de som deltog i undersökningen så kunde vi se att kökslösningen tycktes vara avgörande för vissa, och helt oviktig för andra.

 

Allt annat lika, så stora andelar av de som fick utvärdera tvåorna valde följande egenskaper i planlösningen:

Öppet kök eller halvöppet kök  

50 % halvöppet

50 % öppen planlösning

En stor balkong eller två små?
71 % en stor

29 % två små

Förvaringslösning - öppen förvaring eller klädkammare?

42 % öppen

58 % klädkammare

Fördelning av bostadsyta  - privat eller gemensam

50 % privat

50 % gemensam 


Hur ser då den bästa tvåan ut?

Om samtliga 16 kombinationer fanns tillgängliga hamnade följande planlösningar i topp tre:

Och den här planlösningen i botten..


 

Men hur lätt är det att läsa en planlösning, kanske man undrar? Ganska enkelt visar det sig. Mer än hälften av de som deltog i undersökningen uppgav att det var lätt eller ganska lätt att skapa sig en uppfattning om bostäderna genom ritningarna. Endast 1 procent svarade att det var svårt.  


I verkligheten är valmöjligheterna färre
Skillnaden mellan vårt experiment ovan - där utbudet består av ”oändligt” många olika planlösningar – och verkligheten, är att en bostadsspekulant i normalfallet endast kan välja mellan ett begränsat antal planlösningar. Vi simulerade därför verkligheten på olika sätt, genom att:

  • … utesluta samtliga planlösningar utom de tre bästa
  • … utesluta samtliga planlösningar utom de två bästa
  • … erbjuda den simulerade marknaden i vårt experiment den bästa kombinationen av planlösningar, dvs. där svarspersonerna hade starkast preferenser och/eller baserat på den egenskap som gav minst mervärde. 


När vi laborerade med utbudet på det här sättet, och dessutom gav deltagarna möjlighet att helt välja bort de alternativ som presenterades, kunde vi se att andra planlösningar blev mest populära jämfört med när alla planlösningar erbjöds. Hur förklarar vi då det? Jo, alla de personer som valt någon av de tretton planlösningarna som inte hamnade i topp tre, tvingades nu välja någon av dessa. På så sätt fick vi fram den verkligt bästa tvårummaren, dvs. den planlösning som attraherar så många som möjligt från den breda allmänheten och som samtidigt väljs bort av minst antal.  


Hur ska då en tvåa utformas?
Baserat på alla de valsituationer vi ställde deltagarna inför kunde vi presentera ett antal generella rekommendationer: 

  • Står valet mellan en stor balkong eller två mindre, är det alltid bättre att erbjuda en stor. 
  • Hur den totala bostadsytan fördelas på de privata resp. gemensamma ytorna verkar ha mindre betydelse. Här är människors preferenser ganska svaga!   
  • Om det inte finns möjlighet att erbjuda kunderna två planlösningar - en öppen planlösning och en sluten - så är det bästa alternativet en halvöppen. Minst antal människor väljer nämligen bort det halvöppna alternativet helt. Det här omfattar dock inte tvåorna som enbart utformades med öppen eller halvöppen planlösning.


5979
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også