115

Spaning inför 2023

Våra tankar kring det nya året.

Type something

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

12 december 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

12 december 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221212150634428.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221212150634428.png?maxwidth=900

Erika Knutsson

Hög inflation och stigande räntor gör att bostadsköparna tvekar just nu. Men den som faktiskt slår till på en ny bostad kan få en (ännu) mer positiv upplevelse nu än när byggtakten var högre och företagen hade fler kunder och byggen att hantera. En liten brasklapp dock – om bostadspriserna sjunker för mycket får kunderna inte samma känsla av att ha gjort ett bra köp, vilket vi vet sedan tidigare påverkar nöjdheten negativt.


459
true
TrueFalsec-22

Johan Melbäck

2023 kommer att bli ett ganska tufft år för försäljningen av byggvaror. I volym kommer marknaden att falla för de flesta byggvaror drivet av lägre nybyggnation och en sjunkande renoveringsaktivitet. Eftersom vi kan förvänta oss fortsatta prisökningar väntas marknaden mätt i värde inte falla lika mycket. I takt med de stigande byggmaterialpriserna ser vi också att kunderna har blivit alltmer priskänsliga och i högre grad väljer alternativa varumärken och inköpsställen. Mot strömmen går sannolikt de byggvaror som installeras i samband med energirenoveringar. Vi ser redan nu en enorm efterfrågan på exempelvis värmepumpar och solceller. 


663
true
TrueFalsec-22

Patric Lindqvist

Även om marknaden för infrastrukturinvesteringar ser ut att försvagas något under nästa år så har det i grunden förhållandevis lite att göra med de behov eller de förutsättningar som råder. Avmattningen förklaras till stor del av extremt långdragna tillståndsprocesser. Men på lite sikt, givet att såväl kommuner som Trafikverk kan öka sin upphandlingsförmåga, ser utsikterna goda ut, framför allt under 2024 och 2025. Nyinvesteringarna är fortsatt dominerande men ett stort behov av underhåll i befintlig infrastruktur minskar denna andel något under de kommande åren. 


604
true
TrueFalsec-22

Ellinor Lindström

Istället för en väntad återhämtning i världsekonomin fick vi ett krig och nya, djupare problem. Men Sveriges befolkning växer och människor behöver någonstans att bo. Samhället behöver rusta upp befintlig bebyggelse och investera i ny infrastruktur för att möta såväl klimatutmaningar som en förändrad demografi. Kort sagt, de underliggande behoven är fortsatt stora vilket ger skäl för optimism. Det vi kan se är att den nya marknadssituationen ger upphov till att våra kunder i högre grad efterfrågar tjänster som stöttar dem i att öka sin motstånds- och konkurrenskraft. Under nästa år introducerar vi flera nya koncept för att möta dessa behov.


683
true
TrueFalsec-22

Ludvig Uggla

Ekonomin har överraskat på sistone med en starkare utveckling än förväntat, och ännu ser vi inte den snabba nedgång som penningpolitiken försöker styra mot för att få ner inflationen. Det är möjligt att det fortsätter så under 2023 med en stark arbetsmarknad som håller emot det efterfrågetapp som kommer av att hushållen möter en allt svårare situation. Om inflationen börjar falla tillbaka, på grund av att tidigare utbudsproblem lättas upp och att den relativa ökningen minskar när vi redan befinner oss på högre prisnivåer, är det inte omöjligt att vi börjar en återhämtning från starkare nivåer än vad konsensus är för tillfället. Osäkerheten håller tillbaka bygginvesteringarna just nu, men när läget börjar stabiliseras kan vi se ett tryck uppåt igen.  

781
true
Falsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også