115
SWITCH SECTION

Svenska folkets drömkök

Type something

I tidigare undersökningar har vi kunnat visa att köket är helt avgörande när vi värderar en bostads attraktivitet. Nu har vi gjort en djupdykning i svenska folkets köksdrömmar.

Av Erika Knutsson

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

29 november 2021
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

13. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513123658910.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513123658910.png?maxwidth=900
0

Under 2020 byggdes cirka 230.000 kök i Sverige och under 2021 är bedömningen att marknaden växer med cirka 5 procent. Under året väntas 22 procent av de nya köken installeras i samband med nybyggnation medan 78 procent sker i det existerade beståndet. Av alla kök som byggs i det existerande beståndet under ett år står konsumentmarknaden för nära 80 procent.

I juni 2020 undersökte Prognoscentret vad som gör en planlösning attraktiv för olika målgrupper och vilka egenskaper i en bostad som är avgörande. Undersökningen visade att disponeringen av ytan kök/vardagsrum var den mest betydande egenskapen för en bostads attraktivitet. Undersökningen byggde på tre olika bostadsstorlekar; 2 rum och kök, 3 rum och kök samt 5 rum och kök.

För samtliga bostadsstorlekar påverkade ytan kök/vardagsrum i störst utsträckning undersökningsdeltagarnas preferenser. För tvårummaren påverkade kök/vardagsrum till 36 procent, för 3-rummaren till 56 procent och för 5-rummaren till 51 procent.

Baserat på tidigare undersökningar vet vi att köket är det rum som svensken allra helst drömmer om att renovera och genom våra regelbundna kartläggningar av hur svensken renoverar att de primära orsakerna till köksrenoveringar är önskemål om förbättrad funktion och design.


Men hur vill vi då svenska folket ha sina kök om de får önska? Det har Prognoscentret tillsammans med köksleverantören Vedum kartlagt i en undersökning som publicerades i slutet av 2020. I rapporten ”Det bästa köket” görs en djupdykning i människors preferenser som rör hemmets hjärta – köket.

 Förutsättningen för undersökningen var att samtliga kök skulle vara ungefär lika dyra i inköp eftersom pris utgör en betydande faktor i människors köpbeslut. Samtliga köksritningar skulle dessutom kunna betraktas som attraktiva i syfte att göra de olika valsituationerna mer realistiska. 

Via en webbenkät fick sedan 913 personer besvara vilka kök som var attraktivast när olika egenskaper varierades. Med hjälp av en avancerad så kallad choice based conjoint-metod analyserades sedan resultaten vilket gör att deltagarnas verkliga preferenser synliggörs.

Egenskaper som testades:

  • Kökets form (I, U eller L-kök)
  • Kökets design (modern, klassisk eller skandinavisk)
  • Köksö eller inte
  • Förvaring med eller utan överskåp

Dessutom tillfrågades deltagarna om vikten av och önskemål kring kökets övriga utrustning såsom diskho, fläktkåpa, placering av ugn och diskmaskin, typ av spis samt vilken annan inbyggd utrustning som gör ett kök attraktivare.

Av de egenskaper som undersöktes uppgav nästan en tredjedel av enkätdeltagarna att kökets stil styr preferenserna. Fördelningen mellan de olika egenskaperna var dock relativt jämnt fördelad, vilket innebär att även de andra egenskaperna ansågs viktiga.   


I fråga om kökets form så var svaret entydigt – U-köken tilltalade allra flest. Man måste dock ta i beaktande att det krävs större yta för att bygga U-kök och att U-köken därför i allmänhet är större än både I- och L-formade kök. Resultatet kan därför tolkas som att människor drömmer om generösa arbetsytor och gott om förvaring. U-köken var helt klart populärast bland unga personer medan I-köken ansågs mer attraktiva med stigande ålder.

Allt annat lika – hur många skulle då föredra ett kök med köksö? Det visar sig att en övervägande majoritet föredrar ett sådant kök. Mest positiva till köksö var de som uppgav att de hade renoverings- eller flyttplaner inom de närmsta tre åren. Äldre personer tilltalades däremot inte i lika hög utsträckning av ett kök med köksö.

Tre av fyra föredrog kök med överskåp och man skulle kunna tro att preferensen ökar i det fall man baserar sin bedömning på ett I-format kök som i allmänhet har ett grundutförande av storlek mindre. En sådan tendens kunde man dock inte se. Preferensen för överskåp var lika stor oavsett kökets form.

Ett resultat som däremot överraskande något var att preferensen för kök utan överskåp ökade i takt med inkomst. I regel bor dock höginkomsttagare större och har därför ofta möjlighet till andra typer av förvaringslösningar i bostaden.

Undersökningen visade också att den moderna stilen tilltalar den breda allmänheten medan den skandinaviska avskalade designen lockar minst andel. Här kunde man dock se en tydlig skiljelinje mellan yngre och äldre personer. Äldre föredrog i betydligt högre utsträckning den skandinaviska stilen.Artikeln är något redigerad och har tidigare publicerats i Byggvärlden (november 2021).

4527
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også