115
SWITCH SECTION

Träpriserna nedåt under andra kvartalet

Priserna på sågade trävaror sjönk under andra kvartalet. Övriga byggmaterialkategorier fortsatte att stiga men med en lägre prisökningstakt än tidigare. Att ökningstakten nu bromsar in på bred front kan vara ett tecken på att priserna börjar stabiliseras.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

22 augusti 2022
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

22 augusti 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220822093432763.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220822093432763.png?maxwidth=900
0

Under andra kvartalet ökade priserna på byggmaterial med 4 procent, och på 12 månader med hela 18,7 procent. I stort sett samtliga byggmaterialkategorier har fortsatt uppåt, men i långsammare takt än tidigare. Undantaget är träkategorierna som viker ned med 8,3 procent under andra kvartalet från att stigit kraftigt sedan 2020.

- Den globala efterfrågan på trävaror ökade dramatiskt under förra året vilket innebar att sågverken ökade sin produktion. Det vi idag ser är att efterfrågan viker, inte minst på konsumentsidan, och att det inte är lika lönsamt att exportera med anledning av de höga transportkostnaderna. Sammantaget ger det större lager och sjunkande priser, säger Magnus Svensson, ansvarig för BuildFlows prisanalystjänster. 

Framtiden är fortfarande svårbedömd för den totala marknaden. Många framflyttade byggstarter kan ge fallande priser, men kriget i Ukraina är fortfarande en avgörande faktor som kommer påverka tillgång och pris på många byggvaror som exempelvis golv. Bedömningen är i alla fall att priserna kommer stabilisera sig under det tredje kvartalet. Vad som sker i fjärde kvartalet är fortfarande väldigt osäkert och beror i hög grad på hur energipriserna utvecklar sig.

Prognoscentret analyserar dagligen prissättningen på 5 miljoner publika byggvaror på nordisk nivå. Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriset efter rabatt. Vi samlar in, strukturerar och analyserar data om de mest omsatta byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln och baseras på avlästa listpriser från 55 byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning. Siffrorna inom parentes efter de olika kategorinamnen anger kategoriindelningen enligt BK04-standarden. 


Byggmaterial

I huvudkategorin Byggmaterial (01) ökade listpriserna under andra kvartalet med 9,1 procent och på 12 månader med hela 22,8 procent.


I underkategorierna ökade Byggnadsblock och ballast (015) mest under Q2, med 13,3 procent. Lägst ökning uppmättes för Keramisk-tekniska varor (017) (+3,1%).


Förändring i huvudgrupp Byggmaterial och underkategorier, baserat på 4005 lagerförda artiklar:

Kategori

3 mån

12 mån

01 Byggmaterial

9,1% 

22,8% 

     010 Bindemedel och bruk

3,80%

12,3% 

     011 Byggnadsblock och ballast

13,30%

17,9% 

     012 Skivmaterial

12,7% 

35,9% 

     013 Isoleringsmaterial

7,20%

10,7% 

     014 Tätskiktssystem, tejp och tätningslist

5,50%

11,1% 

     015 Armering, stål och metallvaror

10,90%

39,9% 

     016 Tak- och väggbeklädnad

8,30%

13,0% 

     017 Kemisk tekniska varor

3,10%

10,1% 

     018 Undergolvsystem

4,30%

12,5% 

     019 Huskomplettering

11,50%

27,0% 

Är toppen nådd?

Efter ett par år med väldigt dramatiska prisförändringar, verkar prisökningstakten nu bromsa in. Träprodukter (02) faller med 8,3 procent. En likartad tendens syns i alla undergrupper med undantaget Träelement (025) som ökar med 4,9 procent.

Förändring i huvudgrupp Träprodukter och underkategorier, baserat på 2026 st lagerförda artiklar:

Kategori

mån

12 mån

02 Träprodukter

-8,30%

-2,0% 

     020 Trävaror

-6,50%

-2,9% 

     021 Hållfasthetssorterat virke

-9,30%

-0,9% 

     022 Utvändigt beklädnadsvirke

-4,90%

5,3% 

     023 Tryckimpregnerat virke

-13,90%

-16,8% 

     025 Träelement

4,90%

49,4% 

Underskott av ingredienser påverkar inredningsmaterial och färg

Huvudkategorin Inredningsmaterial och färg (03) har fortsatt röra sig uppåt under sommaren (+5,1). I underkategorierna ökade listpriset på Golvvaror (035) mest, (+5,7%).


Förändring i huvudgrupp Inredningsmaterial och Färg och underkategorier, baserat på 1026 st lagerförda artiklar:

Kategori

3 mån

12 mån

03 Inredningsmaterial och Färg

5,10%

28,2% 

     031 Golvvaror

5,70%

12,4% 

     033 Innertak- och väggsystem

4,90%

16,1% 


Regional listprisutveckling

Huvudkategorierna Byggmaterial (01) och Inredningsmaterial och färg (03) har rört sig uppåt i samtliga fem regioner (Norr, Stockholm, Öst/Mellan, Väst och Syd). Träprodukter (02) har fallit i samtliga regioner.

Priserna inom kategorin Byggmaterial (01) har ökat mest i Stockholm, +8,1%. Kategorin träprodukter har priserna fallit mest i Region Syd -10,1% och i huvudkategorin Inredningsmaterial och färg (03) står Region Syd för den kraftigaste prisökningen, med +5,0% under andra kvartalet.4753
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også