115
SWITCH SECTION

Har ungas tro på stigande bostadspriser fått sig en törn?


Type something

Av Ola Stadler

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

13 januari 2020
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

22. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220422124327268.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220422124207750.png?maxwidth=900
0

KOMMENTAR Förra veckan uppmärksammade media en forskningsrapport från Örebro universitet som visar att det är stor skillnad mellan hur åldersgrupper bedömer framtida bostadspriser. Pär Österholm, en av rapportförfattarna, förklarar skillnaden med att grupperna har olika erfarenheter av bostadsmarknaden. Han konstaterar att ”unga under sin vuxentid inte sett så mycket annat än kraftigt stigande bostadspriser”. De äldre, å andra sidan, har upplevt både upp- och nedgångar till exempel kraschen på 90-talet. Då sjönk bostadspriserna och det dröjde en tid innan marknaden återhämtade sig. De äldre har alltså en helt annan upplevelse av bostadsmarknaden och är därför inte lika positiva till den framtida prisutvecklingen på bostäder enligt rapportförfattarna.

 

Rapporten baseras på en undersökning som genomfördes för två år sedan. Rapportförfattarna ställer sig frågan om resultatet skulle se annorlunda ut om svaren hade samlats in idag, efter de senaste två årens turbulens på bostadsmarknaden. Av en händelse har Prognoscentret en rykande färsk undersökning som kan ge kompletterande information.

 

Prognoscentrets rapport ”Attityder till nyproduktion” baseras på en undersökning där 1000 personer besvarat frågor och påståenden som har bäring mot bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes under november och december 2019.

 

I vår rapport konstaterar vi att det finns en tydlig skillnad mellan den yngre och äldre befolkningen gällande synen på bostadsmarknadens prisvärdhet. Majoriteten, 58 %, av de som är 35 år eller yngre anser att nyproducerade bostäder är prisvärda och för begagnatmarknaden är siffran ännu högre, 68 %. Motsvarade siffror för personer som uppnått 65 år är betydligt mer blygsamma, 39% respektive 53%. Yngre personer upplever alltså dagens bostadsmarknad som mer prisvärd än vad äldre gör.

 

I undersökningen har svarspersonerna också angett hur de tror att bostadspriserna kommer utvecklas de kommande fem åren. Resultaten visar att man förväntar sig en tydlig prisuppgång. På en sjugradig skala (1=”värdet går ner mycket” till 7=”värdet går upp mycket”) hamnar betyget just under 5 i snitt. Till skillnad från resultatet i forskningsrapporten ser vi dock inga skillnader mellan olika åldersgrupper utan unga har samma förväntningar på prisutveckling som äldre personer. Detta bekräftar det resonemang som förs i rapporten, att det senaste årens skakiga bostadsmarknad har satt sina spår. Yngre personers starka tro/hopp på en obruten värdetillväxt har ersatts av en mer balanserat positiv förväntan.

2530
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også