115
SWITCH SECTION

Utförsäljningen av allmännyttan spär på bostadsbristen

Utförsäljningen av allmännyttan ökar igen. I bästa fall används pengarna för att bygga nytt men försäljningen orsakar ändå en fördyrning av bostadsutbudet. Detta stänger effektivt ute den allt större andelen hushåll med låga inkomster. Är det dags att släppa stigmatiseringen kring social housing och bygga riktat mot dem som behöver det mest?

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

13 juni 2017
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

4. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504110648888.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504110648888.png?maxwidth=900
0

Att det råder brist på bostäder på många orter är de flesta överens om. Vad som däremot inte nyanseras i bostadsdebatten är vilken typ av bostäder som behövs och till vem.

 

En hög sysselsättningsgrad, låga räntor, och stigande realinkomster gör att många lyckas ta sig in på bostadsrätts- eller ägarmarknaden trots skärpta kreditkrav från finansinspektionen. Ofta tack vare hjälp från föräldrar eller andra närstående. Men det är inte i den marknaden som bostadsbristen finns. En titt på Booli den 10/5 visade att det fanns 34 275 bostäder till salu i Sverige som helhet, alltså ungefär 1 % av bostads-och äganderättsbeståndet. Det färdigställdes dessutom omkring 25 000 ägande- eller bostadsrätter i småhus och flerbostadshus under 2016.

Bristen finns istället inom hyresrättsbeståndet. Knappt 17 000 hyresrätter färdigställdes 2016. Hyran för en nyproducerad lägenhet låg under 2015 på 1694 kr/kvm och år medan den i det befintliga beståndet var 1 050 kr/kvm. För 45 m2 innebär det en hyra på 6352 kr i månaden i nyproduktion att jämföra med 3937 i snitt i det befintliga beståndet. För ett hushåll med en medianinkomst och framför allt om hushållet har två löneinkomster, klarar de dessa 2 500 kr extra i månaden utan större problem. Det blir däremot problem för de med lägre inkomster: arbetslösa, pensionärer, nyanlända och studenter. Dessa grupper får problem att konkurrera på bostadsmarknaden då utbudet är begränsat och de dessutom direkt konkurrerar med hushåll som har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar.

 


”Att sälja ut allmännyttan får man tycka vad man vill om men om det är meningen att alla ska ha ett drägligt boende är det svårt att argumentera för att det är positivt.”


 

Utförsäljningarna har nu återigen ökat (se artikel i Dagens samhälle) där pengarna i bästa fall används till att bygga nytt. Det som sker är att det tillförs dyrare bostäder genom nybyggnation samtidigt som en ”billigare” bostad antingen omvandlas till bostadsrätt eller säljs till ett privat fastighetsbolag som renoverar och höjer hyran.

 

Svårt att hitta en lösning

Det ska sägas att det inom nuvarande system är svårt att lösa detta på något bättre sätt. Det behövs kapital för att bygga nytt och allmännyttan gör nog sitt bästa för att hålla hyrorna nere i nyproduktion. Men det är ändå oundvikligt att det blir allt färre billiga bostäder.

 

Situationen hade kanske varit annorlunda om det inte varit en sådan enorm dipp i hyresrättsbyggandet sedan investeringsstöden kraftigt begränsades på 90-talet. Med ett större byggande av hyresrätter då hade det kanske funnits halvbilliga/halvdyra bostäder nu (det senast producerade är oundvikligen alltid det dyraste) och mer att välja på.

 

Som situationen ser ut nu så ökar antalet hushåll med lägre inkomster samtidigt som antalet bostäder de kan efterfråga minskar. Vore det då inte dags att släppa stigmatiseringen kring social housing och faktiskt bygga riktat mot dem som behöver det mest – det vill säga de som verkligen behöver den typ av bostäder som det är brist på?

3022
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også